Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 20-04-2012


LJN: BW1062, Centrale Raad van Beroep , 11/5317 ZVW

Inhoudsindicatie: Beroep niet-ontvankelijk. Termijnoverschrijding niet-verschoonbaar. Een beroepstermijn is een termijn van geheel andere orde dan een beslistermijn. Er is dan ook geen sprake van gelijke gevallen.

PDF | 91Kb | 06-04-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 21 december 2004, nr. A.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, gewijzigd voorstel van de wet, verzekeringsplicht, inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars, bijdragen, CvZ, college toezicht, gegevensverstrekking, handhaving, rechtsbescherming

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-01-2012


LJN: BV0546, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 10/1309 AWB 10/1310 T

Inhoudsindicatie: wijziging polisvoorwaarden ziektekosten verzoek wijziging aard van de verzekerde zorg niet verenigbaar met zorgverzekeringswet. Motiveringsgebrek, vernietiging. Toepassen bestuurlijke lus. Nza dient opnieuw op het verzoek van appellanten om handhavend op te treden te beslissen.

PDF | 265Kb | 08-12-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-12-2011


Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.00980

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, eczeem, reguliere en alternatieve zorg, zorgplicht wijziging van de voorwaarden, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artt. 3:36 en 3:37 BW, verzoek toegewezen

PDF | 83Kb | 07-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01000

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, onjuiste inlichting door Alarmcentrale, hoogte vergoeding, schadevergoeding, priv├ękliniek, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, overeenstemming in verzoek

PDF | 52Kb | 07-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01957

Inhoudsindicatie: GGZ, PGB, overgangsregeling AWBZ, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.10 en 2.16a Bzv, artikel III van het Wijzigingsbesluit Bzv, artikel 1:452, lid 6, aanhef, en onder d BW, de artikelen 6:97 en 6:74 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 119Kb | 07-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-11-2011


Bindend advies GcZ, 26 oktober 2011, SKGZ2010.02765

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullen-de ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 81Kb | 26-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Richtlijn 2011/83/EU, 25 oktober 2011, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad

PDF | 927Kb | 25-10-2011 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-10-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02578

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, regionale chemotherapie met geïsoleerde perfusie bij pseudomyxoma peritonei (PMP), stand van de wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 36Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-11-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.01723

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, chemotherapie in combinatie met hyperthermie, stand wetenschap en praktijk, verwijzing, zittend ziekenvervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 85Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)