Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 04-12-2012


Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2011.02948

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, klinische revalidatie in verband met multiple sclerose, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 22 Vo 1408/71, art. 56 VWEU, verzoek afgewezen

PDF | 159Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-12-2012


Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01094

Inhoudsindicatie: Onterechte vordering, schadevergoeding, art. 6:74 BW, verzoek afgewezen

PDF | 133Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-12-2012


Bindenda advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01417

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, sta-opstoel, voetzorg bij diabetes mellitus, podotherapie, termijn voor indienen nota’s, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.33 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006, 2008, 2009 en 2011, verzoek afgewezen

PDF | 155Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-12-2012


Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01910

Inhoudsindicatie: Geboortedatum, fictief, wijziging, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 86, 88 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2012, vaststelling

PDF | 152Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-01-2013


LJN: BY2594, Centrale Raad van Beroep, 10/3036 AWBZ

Inhoudsindicatie: Vaststelling bedrag van terugvordering. De behandelingen door de psychiater kunnen vanuit de Zvw worden bekostigd.

PDF | 190Kb | 07-11-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-11-2012


Bindend advies GcZ, 31 oktober 2012, SKGZ2011.02942

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, robotgeassisteerde prostatectomie, hoogte vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 20 Vo 883/2004, art. 56 VWEU, verzoek gedeeltijk toegewezen

PDF | 149Kb | 31-10-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-11-2012


Bindend advies GcZ, 31 oktober 2012, SKGZ2012.01144

Inhoudsindicatie: Declaratie, uitbetaling, terugvordering, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, artt. 3:35, 6:203 BW, verzoek toegewezen

PDF | 157Kb | 31-10-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.00680

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, operaties knieprothese en heupprothese, second opinion, garantiestelling vergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, overeenstemming partijen.

PDF | 67Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 31-10-2012


LJN: BY1333, Rechtbank Amsterdam , 1353274 \ HA EXPL 12-192

Inhoudsindicatie: Ziekenhuis vordert betaling door patiënt van de kosten van verrichte medische behandelingen in de periode 3 augustus tot en met 31 augustus 2011. Patiënt was tot 11 augustus 2011 onverzekerd voor ziektekosten. Met ingang van 11 augustus 2011 heeft patiënt een ziektekostenverzekering afgesloten. Patiënt vindt dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandelingen die vanaf 11 augustus 2011 zijn verricht voor zijn rekening dient te nemen. De kantonrechter oordeelt dat het ziekenhuis buiten het meningsverschil tussen de patiënt en de ziektekostenverzekeraar staat. De patiënt is op grond van de geneeskundige behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis verplicht de rekening van het ziekenhuis te betalen. Indien de patiënt vindt dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van de behandelingen die vanaf 11 augustus 2011 zijn verricht, moet vergoeden, zal de patiënt zich daarvoor tot de ziektekostenverzekeraar moeten richten.

PDF | 204Kb | 12-09-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-07-2012


LJN: BX0350,Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam , 200.104.416/01

Inhoudsindicatie: Uitspraak Ondernemingskamer d.d. 1 juni 2012; Cornelis Praamstra / De Orthopedische Schoenmakerij B.V. e.a. De onderneming dient erkend zijn door Stichting Erkenning voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen (hierna SEMH te noemen) en dient te voldoen aan fysieke eisen, onder meer met betrekking tot de hygiëne en de toegankelijkheid van de bedrijfsvestiging.

PDF | 205Kb | 01-06-2012 | bron: de Rechtspraak