Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 24-04-2013


Bindend advies GcZ, 17 april 2013, SKGZ2012.00828

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, Esophyx-ingreep, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 20 Vo 883/2004, verzoek afgewezen

PDF | 154Kb | 17-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2013


Bindend advies GcZ, 17 april 2013,

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, GGZ, verslavingszorg, klinische behandeling, vergoeding kosten van extra en luxueuze faciliteiten, ambulante therapie, schriftelijke toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 166Kb | 17-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-04-2013


Bindend advies GcZ, 3 april 2013, SKGZ2012.01846

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 174Kb | 03-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.02037

Inhoudsindicatie: EU/EER, woonlandpolis, declaratie via Segurança Social, Voorwaarden ziektekostenverzekering 2012, verzoek toegewezen

PDF | 140Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-02-2013


Bindend advies GcZ, 6 februari 2013, SKGZ2012.00267

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, transseksualiteit, geslachtsveranderende operatie, buitenland, Thailand, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 156Kb | 06-02-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-01-2013


Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.00660

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, second opinion, opname, onderzoek, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.4, 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 19 Vo 883/2004, art. 25 Vo 987/2009, VWEU, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 171Kb | 23-01-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-01-2013


Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.00991

Inhoudsindicatie: Laboratoriumonderzoek, vitale organenscan, alternatieve behandelingen, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2011-2012, verzoek afgewezen

PDF | 185Kb | 23-01-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-01-2013


Nza, Regeling Stoppen-met-rokenprogramma, 18 december 2012

Inhoudsindicatie: Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot het Stoppen-met-rokenprogramma: 1) Declaratievoorschriften 2) Transparantievoorschriften die moeten bewerkstelligen dat consumenten tijdig en zorgvuldig geïnformeerd worden over de eigenschappen van de betreffende prestatie met het oog op doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de informatie. Met deze informatie kunnen cliënten een weloverwogen keuze kunnen maken voor het aangaan van een overeenkomst om te stoppen met roken.

PDF | 398Kb | 15-01-2013 | bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-01-2013


Staatsblad 2012, 695; Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Inhoudsindicatie: Besluit van 21 december 2012 tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2013)

PDF | 823Kb | 21-12-2012 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-01-2013


Bindend advies GcZ, 19 december 2012, SKGZ2012.01474

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, thuisdialyse, tegemoetkomingskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4, 2.9 Bzv, 2.6, 2.36 Rzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 153Kb | 19-12-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)