Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2014


Uitspraak Rechtbank Gelderland, 3 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:3989

Inhoudsindicatie: Vraag of verlaging van vergoeding voor specialistische GGZ in geval de verzekerde met een naturapolis zich wendt tot een niet gecontracteerde aanbieder onrechtmatig is jegens de zorgaanbieder. Verlaging is in strijd met art. 13 Zvw omdat die een hinderpaal vormt voor verzekerde om zich tot een niet gecontracteerde aanbieder te wenden. Voldaan is aan het relativiteitsvereiste. Geen anticipatie op wetsvoorstel tot wijziging van art. 13 Zvw.

PDF | 344Kb | 03-10-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-10-2013


Bindend advies GcZ,02 oktober 2013,SKGZ2012.03079

Inhoudsindicatie: Schadevergoeding, wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | 02-10-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2016


advies Zorginstituut Nederland, 26 september 2013, 2013098521, SKGZ201300103

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneesmiddelenzorg, Lacrisert® oogstaafjes, preferentiebeleid

PDF | 105Kb | 26-09-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-07-2013


Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch; ECLI:NL:GHSHE:2013:2971

Inhoudsindicatie: Toewijzing in spoed kort geding van vordering van kliniek voor tweedelijns GGZ, die geen contract heeft met zorgverzekeraar, dat zorgverzekeraar voor naturaverzekerden 75% van het NZa-tarief moet blijven vergoeden; de polis voor 2013 vermeldt een verlaging van 75% (2012) naar 50%. Wetsvoorstel voor nieuw art. 13 Zvw. Hinderpaal-criterium nu nog geldend recht. "

PDF | 369Kb | 09-07-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 24 juni 2013, 2013055895, SKGZ201201701

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Fysiotherapie, CIZ-indicatie zorg met verblijf, vergoeding ten laste van AWBZ

PDF | 212Kb | 24-06-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-06-2013


Bindend advies GcZ, 12 juni 2013, SKGZ2012.03137

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, pedicurebehandelingen, algemene voorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, artt. 6:233 en 6:234 BW, verzoek afgewezen

PDF | 153Kb | 12-06-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-10-2013


Uitspraak Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba; ECLI:NL:OGEAA:2013:19

Inhoudsindicatie: Arubaanse zaak. Verzoeker en zijn vrouw zijn in Nederland verzekerd en willen derhalve een ontheffing van de verzekeringsplicht op Aruba. Het Gerecht oordeelt dat een voor een rentenier begunstigende behandeling diverse mogelijkheden biedt, hoe dit in te vullen is een keuze die in de politieke arena dient te worden gemaakt. Het Gerecht verklaart het beroep ongegrond.

PDF | 197Kb | 12-06-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-06-2013


Bindend advies GcZ, 29 mei 2013, SKGZ2012.02677

Inhoudsindicatie: Zwitserland, Prometa® behandeling, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, art. 22 Vo. nr. 1408/71, verzoek afgewezen

PDF | 169Kb | 29-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-06-2013


Bindend advies GcZ, 29 mei 2013, SKGZ2012.03156

Inhoudsindicatie: Afhandeling declaraties, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, art. 7:461 BW, verzoek afgewezen

PDF | 166Kb | 29-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-06-2013


Bindend advies GcZ, 29 mei 2013, SKGZ2013.00511

Inhoudsindicatie: Collectiviteit, deelname en korting op premie met terugwerkende, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 18 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekosten-verzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 93Kb | 29-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)