Divers

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 21-10-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02578

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, regionale chemotherapie met geïsoleerde perfusie bij pseudomyxoma peritonei (PMP), stand van de wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 36Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-11-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.01723

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, chemotherapie in combinatie met hyperthermie, stand wetenschap en praktijk, verwijzing, zittend ziekenvervoer, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.14 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 85Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-11-2011


Bindend advies, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02050

Inhoudsindicatie: Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 55Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-11-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2011.01654

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, operatie hallux valgus met minimaal invasieve techniek, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 89Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-10-2011


LJN: BT2699,Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 11/694

Inhoudsindicatie: Bij besluit van 22 februari 2011 heeft NZa op grond van het oordeel dat verzoekster beschikt over aanmerkelijke marktmacht (AMM), aan verzoekster de verplichting opgelegd te voldoen aan elk redelijk verzoek van zorgverzekeraars tot het sluiten van een overeenkomst op of ten behoeve van de zorginkoopmarkt, dat voldoet aan het in dat besluit gestelde. Dit besluit is genomen op grond van artikel 48, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet marktordening gezondheidszorg, hierna: Wmg. Tegen het besluit van verweerster van 22 februari 2011 (hierna ook: AMM-besluit) heeft verzoekster bij brief ingekomen ter griffie op 24 maart 2011 beroep ingesteld bij het College. Dit beroep is geregistreerd onder nummer AWB 11/319.

PDF | 240Kb | 19-09-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 3357, TK 24 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 24 augustus 2011 over de fabrikanten die sigaretten steeds verslavender maken.

PDF | 44Kb | 24-08-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 3128, TK 9 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 9 augustus 2011 over de plannen van zorgverzekeraar De Friesland.

PDF | 45Kb | 09-08-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 3006, TK 8 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 8 augustus 2011 over de verkoop van een ziekenhuisafdeling aan een private investeringsmaatschappij.

PDF | 51Kb | 08-08-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 348, 2 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, VWS verzekeringsmonitor over de getalsmatige ontwikkeling van het verzekeringsstelsel in nationaal en internationaal verband en de kosten die zijn gemoeid met medisch noodzakelijke zorg aan illegalen

PDF | 435Kb | 26-07-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-07-2011


Bindend advies GcZ, 6 juli 2011, SKGZ2010.02682

Inhoudsindicatie: Wijziging voorwaarden, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

PDF | 78Kb | 06-07-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)