Overige verzekeringsdekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 11 juni 2009, nr. 265)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, ontwerpbesluit inhoudende aanpassingen in de verzekerde prestaties (in-vitro poging, transplantatie buiten de EU, stoppen met roken programme, geneesmiddelen, verloskundige zorg) en eigen risico's

PDF | 16Kb | 11-06-2009 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-03-2011


Bindend advies GcZ, 11 maart 2009, SKGZ2008.01811

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, MRI en preventief onderzoek?, EU-EER, Duitsland, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv ; voorwaarden aanvullende verzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 0Kb | 11-03-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-03-2011


Bindend advies GcZ, 11 maart 2009, SKGZ2008.01694

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, EU-EER, behandeling Chronisch vermoeidheidssyndoom (CVS), evidence-based medicine, België, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 70Kb | 11-03-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 5 februari 2009, SKGZ2008.01850

Inhoudsindicatie: Eigen risico, laboratoriumonderzoek bij zwangerschap, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a Zvw en 2.17 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 70Kb | 05-02-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2011


Bindend advies GcZ, 13 januari 2009, SKGZ2009.01155

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, ongelijke behandeling, ingroei-model, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 77Kb | 13-01-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-04-2011


Bindend advies GcZ, 17 december 2008, SKGZ2008.01729

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg Europa, diagnostisch onderzoek nekklachten, München (Duitsland), dwingende reden, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 17-12-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-09-2011


Handelingen 34-2961 (TK 9 december 2008)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, 31550, stemmingen ivm het wetsvoorstel over MEE-organisaties

PDF | 16Kb | 09-12-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-04-2011


Bindend advies GcZ, 3 december 2008, SKGZ2008.01552

Inhoudsindicatie: Eigen risico, verwerking persoonsgegevens, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a, 87 Zvw, artt. 7.1 en 7.2 Rzv, art. 34 Wbp, art.36 en 37 WMG, Administratie- en declaratievoorschrift prestatiebekostiging farmaceutische zorg, verzoek afgewezen

PDF | 89Kb | 03-12-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BG7116, Centrale Raad van Beroep , 07/1875 AWBZ

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag om deelname aan vrijwillige verzekering ingevolge de AWBZ, omdat de aanvraag buiten de daarvoor geldende wettelijke termijn is ingediend. Beroep door rechtbank niet-ontvankelijk verklaard. Geen procesbelang

PDF | 147Kb | 03-12-2008 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 17 november 2008, nr.228)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, naleving van de publieke randvoorwaarden door de zorgverzekeraars: de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie en de zorgplicht

PDF | 25Kb | 17-11-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)