Overige verzekeringsdekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 10 februari 2010, SKGZ2009.01796

Inhoudsindicatie: Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een natuurgeneeskundig arts, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegewezen

PDF | 81Kb | 10-02-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 21 januari 2010, nr. 288)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, samenvattend rapport conclusies NZa over naleving van de publieke randvoorwaarden van de acceptatieplicht door de zorgverzekeraars, het verbod op premiedifferentiatie, naleving van de zorgplicht, de transparantie, de mobiliteit van verzekerden, de risicoverevening en andere wettelijke bepalingen van de Zvw

PDF | 28Kb | 21-01-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-02-2011


Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2009.00444

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, status na dorsale decompressie L2-3 met complicaties en status na centrale, longembolieklinische revalidatie na medisch noodzakelijke operatie, hulpmiddelen, Keilküssen, orthopädische Stützen en Strumpfhelfer, zittend ziekenvervoer, reiskosten, reis- en verblijfskosten echtgenoot en kinderen, telefoonkosten, immateriële schadevergoeding en wettelijke rente, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 Bzv, art. 22 lid 1 onder a-i EG-Verordening 1408/71, verzoek afgewezen

PDF | 127Kb | 02-12-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2011


Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2009.00689

Inhoudsindicatie: Verblijf, herstellingsoord, gebroken sleutelbeen, enkelvoudige fysiotherapie, herstellingsoord is niet aan te merken als een revalidatie-instelling in de zin van de zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.10 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 88Kb | 02-12-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 21 oktober 2009, SKGZ2009.01056

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, HPV-vaccinatie ter voorkoming van baarmoederhalskanker, minderjarig, niet in basispakket, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 57Kb | 21-10-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 21 oktober 2009, SKGZ2009.00519

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, Alexander Technieklessen, NEVLAT, geen arts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 54Kb | 21-10-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-04-2011


Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2008.02879

Inhoudsindicatie: EU/EER, Geneeskundige zorg, IVF-ICSI, mannelijke onvruchtbaarheid, leeftijdsgrens, doelmatig en doeltreffend, evidence-based medicine, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 95Kb | 23-09-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 9 september 2009, SKGZ2008.01469

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, sterilisatie, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 48Kb | 09-09-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-03-2011


Bindend advies GcZ, 12 augustus 2009, SKGZ2008.02655

Inhoudsindicatie: Overig, ingangsdatum zorgverzekering, bijzondere omstandigheden, aanmelding via derde, vergoeding kosten rechtsbijstand, procedure ziekenhuis, GBA, direct registratienummer, Voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 2 tot en met 5 Zvw, verzoek afgewezen

PDF | 82Kb | 12-08-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BJ3428, Raad van State , 200805745/1/H2

Inhoudsindicatie: Bij brief van 5 september 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch (hierna: het college) aan de inspecteur voor de gezondheidszorg gevraagd handhavend op te treden tegen de Stichting Thuiszorgcentrale IVT, gevestigd te 's-Hertogenbosch (hierna: IVT), omdat zij jeugdgezondheidszorg verleent zonder op de lijst van toegelaten instellingen te zijn vermeld en voor deze zorg aan ouders € 250,00 in rekening brengt.

PDF | 226Kb | 22-07-2009 | bron: de Rechtspraak