Overige verzekeringsdekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 1581, TK 8 maart 2011

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 8 maart 2011 over de uitspraak van de centrale Raad van Beroep over het recht op ondersteuning voor het volgen van speciaal onderwijs voor minderjarige kinderen zonder verblijfsvergunning.

PDF | 52Kb | 09-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-07-2011


LJN: BP7340, Rechtbank Zwolle , Awwb 10/1008

Inhoudsindicatie: Obesitas en daaruit voortvloeiende beperkingen brengen slechts geringe bovengebruikelijke zorg met zich; geen indicatie; beroep ongegrond

PDF | 230Kb | 09-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-04-2011


LJN: BP2096, Raad van State , 201003640/1/H2

Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5 februari 2010 heeft het college geweigerd aan [appellant] een verklaring als bedoeld in artikel 21, zesde lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 (hierna: het Besluit) over het jaar 2007 af te geven.

PDF | 160Kb | 26-01-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00112

Inhoudsindicatie: Onderzoek naar dyslexie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, Verzoek afgewezen

PDF | 62Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00659

Inhoudsindicatie: Eigen bijdrage thuiszorg, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, Verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 85Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00233

Inhoudsindicatie: Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 89Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02692

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, tennis onder begeleiding, eigen bijdrage thuiszorg, begeleiding bij zittend ziekenvervoer, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.9 en 2.14 Bzv, 2.6 e.v. en Bijlage 3 Rzv, 6: 238 lid 2 en 7: 942 BW, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 92Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00929

Inhoudsindicatie: Eigen bijdrage bij PGB, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00929

Inhoudsindicatie: Eigen bijdrage bij PGB, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, Verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.00165

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, sportmassage, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 82Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)