Overige verzekeringsdekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 13-05-2013


LJN: BZ9507, Rechtbank Utrecht , C/16/297675 / HA ZA 10-2581 + C/16/297669 / HA ZA 10-2580

Inhoudsindicatie: Onverschuldigde betaling door zorgverzekeraar aan zorgaanbieder van kosten laboratoriumonderzoeken, waarop verzekerden krachtens de polisvoorwaarden geen aanspraak hebben.

PDF | 264Kb | 01-05-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-04-2013


Bindend advies GcZ, 3 april 2013, SKGZ2012.01846

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 174Kb | 03-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-12-2012


Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01910

Inhoudsindicatie: Geboortedatum, fictief, wijziging, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 86, 88 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2012, vaststelling

PDF | 152Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-11-2012


Bindend advies GcZ, 31 oktober 2012, SKGZ2012.01561

Inhoudsindicatie: Wijziging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:96 BW, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 31-10-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-10-2012


Bindend advies GcZ, 26 september 2012, SKGZ2012.00959

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, ooglidcorrectie, wijziging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 181Kb | 26-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-03-2012


Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.00813

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, stand wetenschap en praktijk, machtiging zonder einddatum, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 106Kb | 07-03-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-03-2012


Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.01372

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, bloedonderzoeken, Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS), Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 81Kb | 07-03-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-03-2012


Bindend advies GcZ, 7 maart 2012, SKGZ2011.01570

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek, MCR, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 102Kb | 07-03-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV7437, Centrale Raad van Beroep , 11/517 WMO

Inhoudsindicatie: Na de tussenuitspraak (LJN BR4456) heeft het college nader onderzoek verricht, maar geen aanleiding gezien om de gevraagde voorziening, begeleiding in verband met een autisme spectrum stoornis, alsnog toe te wijzen. Zorgvuldig onderzoek. Beleid gaat de grenzen van een redelijke wetsuitleg niet te buiten. In dit concrete geval worden de autisme gerelateerde beperkingen van appellant bij het ontmoeten van mensen en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan, gecompenseerd met de door het college genoemde mogelijkheden en voorzieningen. Vernietiging bestreden besluit met instandlating rechtsgevolgen.

PDF | 176Kb | 29-02-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


Bindend advies GcZ, 25 januari 2012, SKGZ2011.01082

Inhoudsindicatie: Cyprus,Turkije, geneeskundige zorg, bloedonderzoek, endoscopie, operatie dikke darm, hoogte vergoeding, ‘eerstelijns’ zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 94Kb | 25-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)