Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.01122

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting CIS te Zeist, vordering onderzoekskos-ten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artikel 6:238 lid 2 BW, verzoek afgewezen

PDF | 91Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00849

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota (Syrië), opname in intern incidentenregister, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek afgewezen.

PDF | 96Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-03-2011


Bindend advies GcZ, 11 augustus 2010, SKGZ2010.00322

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota, Afghanistan, opname in intern incidentenregister, verhaal onderzoekskosten, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, opzettelijk gegeven onjuiste voorstelling van zaken?, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | 11-08-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-03-2011


Bindend advies GcZ, 8 september 2010, SKGZ2010.00604

Inhoudsindicatie: Iran, neuscorrectie, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, beëindiging zorgverzekering, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, het niet vergoeden van gedeclareerde kosten, vordering onderzoekskosten, opzet de verzekeraar te misleiden?, artikel 6:238 lid 2 BW, artikel 7:941 BW, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | 08-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-03-2011


Bindend advies GcZ, 7 april 2010, SKGZ2008.02352

Inhoudsindicatie: Marokko, vergoeding kosten blindedarmoperatie, royeren aanvullende ziektekostenverzekering, fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 97Kb | 07-04-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-03-2011


Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.01480

Inhoudsindicatie: Bosnië, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006, verzoek toegewezen

PDF | 98Kb | 24-02-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-04-2011


LJN: BK5729, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 07/737

Inhoudsindicatie: Mededingingswet

PDF | 266Kb | 24-11-2009 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-06-2011


Staatsblad 2011, 111 (Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

Inhoudsindicatie: Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

PDF | 68Kb | 08-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-06-2011


Staatsblad 2011, 113 (inwerkingtreding Wet opsporing en verzorging onverzekerden zorgverzekering en Wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999)

Inhoudsindicatie: Besluit van 26 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) en van het Besluit van 26 februari 2011 houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband met overdragen van de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing van de verzekeringsplicht AWBZ aan de Sociale verzekeringsbank

PDF | 51Kb | 09-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-07-2011


Bindend advies GcZ, 13 februari 2008, SKGZ2007.01765

Inhoudsindicatie: Beëindiging zorgverzekering, royement wegens de vermeende fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

PDF | 488Kb | 13-02-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)