Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 307, TK 7 september 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009: acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie, zorgplicht

PDF | 206Kb | 12-08-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2013


Bindend advies GcZ, 1 mei 2013, SKGZ2013.00124

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Be-strijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2012, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 156Kb | 01-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-10-2012


Bindend advies GcZ, 10 oktober 2012, SKGZ2012.00060

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 10-10-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-03-2011


Bindend advies GcZ, 11 augustus 2010, SKGZ2010.00322

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota, Afghanistan, opname in intern incidentenregister, verhaal onderzoekskosten, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, opzettelijk gegeven onjuiste voorstelling van zaken?, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | 11-08-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00014

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, buitenlandnota, medisch specialistische zorg, terugvorderen van uitgekeerde vergoedingen, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het (interne) Incidentenregister en bij het CIS, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 101Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.00454

Inhoudsindicatie: Tandheelkunde, implantaten, vordering vanwege ontbreken dekking, vermeende fraude tandarts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen.

PDF | 82Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.01141

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij de afdeling Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie interne incidenten-register, plastische chirurgie, declaratie, terugvordering uitgekeer-de vergoeding, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen.

PDF | 99Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-07-2011


Bindend advies GcZ, 13 februari 2008, SKGZ2007.01765

Inhoudsindicatie: Beëindiging zorgverzekering, royement wegens de vermeende fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

PDF | 488Kb | 13-02-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00092

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, misleidende informatie, medisch specialistische zorg, terugvorderen van de uitgekeerde vergoeding, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, uitsluiting van de aanvullende verzekering voor de duur van vijf jaar, registratie in het (interne) Incidentenregister en kennisgeving van fraude bij het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 94Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-09-2011


Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2011.00617

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | 14-09-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)