Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 21-04-2011


LJN: BK5729, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 07/737

Inhoudsindicatie: Mededingingswet

PDF | 266Kb | 24-11-2009 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-07-2011


Bindend advies GcZ, 13 februari 2008, SKGZ2007.01765

Inhoudsindicatie: Beƫindiging zorgverzekering, royement wegens de vermeende fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

PDF | 488Kb | 13-02-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 25 april 2006, nr. 85)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, implementatie Zvw, uitvoering Wet op de zorgtoeslag, toezicht, artiestenregeling, uitvoering buitenland

PDF | 42Kb | 25-04-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 13 juni 2005, nr. 6)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag, voortzetting verlaten collectief contract, alimentatiegerechtigden, overgangsregeling, aanvullende verzekering, administratieve lasten en toezicht, no-claim, eigen risico, DBC's, zorgtoeslag, geschillencommissie, etc.

PDF | 97Kb | 13-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 10 mei 2005, nr. F.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor VWS, zorggebruikers, natura of resttitutie, winstoogmerk, overgangsrecht, onverzekerden, toezicht

PDF | 49Kb | 10-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 98/78/EG, 27 oktober 1998, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 98/78/EG betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep

PDF | 189Kb | 27-10-1998 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)