Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2010.01122

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting CIS te Zeist, vordering onderzoekskos-ten, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artikel 6:238 lid 2 BW, verzoek afgewezen

PDF | 91Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-03-2011


Bindend advies GcZ, 8 september 2010, SKGZ2010.00604

Inhoudsindicatie: Iran, neuscorrectie, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, beëindiging zorgverzekering, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, het niet vergoeden van gedeclareerde kosten, vordering onderzoekskosten, opzet de verzekeraar te misleiden?, artikel 6:238 lid 2 BW, artikel 7:941 BW, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | 08-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2012


Bijlage bij Kamerstuk 29689 nr. 307, TK 7 september 2010

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Rechtmatigheid uitvoering Zorgverzekeringswet 2009: acceptatieplicht, verbod op premiedifferentiatie, zorgplicht

PDF | 206Kb | 12-08-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-03-2011


Bindend advies GcZ, 11 augustus 2010, SKGZ2010.00322

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota, Afghanistan, opname in intern incidentenregister, verhaal onderzoekskosten, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, opzettelijk gegeven onjuiste voorstelling van zaken?, Voorwaarden zorgverzekering 2007 en 2008, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | 11-08-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-03-2011


Bindend advies GcZ, 7 april 2010, SKGZ2008.02352

Inhoudsindicatie: Marokko, vergoeding kosten blindedarmoperatie, royeren aanvullende ziektekostenverzekering, fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 97Kb | 07-04-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-03-2011


Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.01480

Inhoudsindicatie: Bosnië, veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenland nota, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006, verzoek toegewezen

PDF | 98Kb | 24-02-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 32150 (TK 12 februari 2010, nr. 7)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, nota van wijziging, wetsvoorstel mbt opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekeringen

PDF | 21Kb | 12-02-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-04-2011


LJN: BK5729, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 07/737

Inhoudsindicatie: Mededingingswet

PDF | 266Kb | 24-11-2009 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-07-2011


Bindend advies GcZ, 13 februari 2008, SKGZ2007.01765

Inhoudsindicatie: Beëindiging zorgverzekering, royement wegens de vermeende fraude, Voorwaarden zorgverzekering 2007, verzoek toegewezen

PDF | 488Kb | 13-02-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 25 april 2006, nr. 85)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, implementatie Zvw, uitvoering Wet op de zorgtoeslag, toezicht, artiestenregeling, uitvoering buitenland

PDF | 42Kb | 25-04-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)