Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.01141

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij de afdeling Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie interne incidenten-register, plastische chirurgie, declaratie, terugvordering uitgekeer-de vergoeding, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen.

PDF | 99Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2013


LJN: BZ7032, Rechtbank 's-Gravenhage , 409965 / HA ZA 11-2859

Inhoudsindicatie: Achmea heeft in strijd gehandeld met artikel 3 van het beheersmodel paramedische zorg dat voorschrijft de kwaliteitstoetsing bij de zorgverlener te laten uitvoeren door een door de beroepsgroep ingestelde commissie. Achmea heeft in het kader van de kwaliteitstoetsing een particulier onderzoeksbureau opdracht gegeven een audit bij de betrokken zorgverlener uit te voeren. Dit bureau is geen door de beroepsgroep ingestelde commissie, maar een commercieel onderzoeksbureau. Onder de in het vonnis geschetste omstandigheden had Achmea niet op basis van het rapport van het onderzoeksbureau mogen concluderen dat de praktijk van de zorgverlener niet voldeed aan de overeengekomen doelmatige noodzakelijke zorg, mede gelet op de inhoudelijke reactie van de zorgverlener op het auditrapport, de beroepsmogelijkheid en het feit dat de zorgverlener een specifieke patiëntenpopulatie had ten gevolge waarvan deze praktijk een bovengemiddeld aantal behandelingen verrichtte. Zonder deugdelijke vaststelling dat de zorgverlener niet heeft voldaan aan de overeengekomen kwaliteitseisen, bestaat er geen contractuele grond voor terugvordering van de door Achmea uitgekeerde vergoedingen.

PDF | 231Kb | 29-08-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00014

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, buitenlandnota, medisch specialistische zorg, terugvorderen van uitgekeerde vergoedingen, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het (interne) Incidentenregister en bij het CIS, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 101Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00092

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, misleidende informatie, medisch specialistische zorg, terugvorderen van de uitgekeerde vergoeding, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, uitsluiting van de aanvullende verzekering voor de duur van vijf jaar, registratie in het (interne) Incidentenregister en kennisgeving van fraude bij het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 94Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


Bindend advies GcZ, 25 januari 2012, SKGZ2011.01238

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, bril, fraude, gevolgen van de registratie van fraude, registratieperiode, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 63Kb | 25-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 21 december 2004, nr. A.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, gewijzigd voorstel van de wet, verzekeringsplicht, inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars, bijdragen, CvZ, college toezicht, gegevensverstrekking, handhaving, rechtsbescherming

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01494

Inhoudsindicatie: Mondzorg, fraude, afspraak met zorgverlener, beëindiging aanvullende verzekering, registratie in intern incidentenregister, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-11-2011


Bindend advies GcZ, 9 november 2011, SKGZ2011.00946

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, regi-stratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) en de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering, beëindiging aanvullende ziektekos-tenverzekeringen, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2011, verzoek gedeeltijk toegewezen

PDF | 100Kb | 09-11-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-09-2011


Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2011.00617

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | 14-09-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-09-2011


Bindend advies GcZ, 17 augustus 2011, SKGZ2010.02689

Inhoudsindicatie: Buitenland, fraude, neuscorrectie in Libanon, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 93Kb | 17-08-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)