Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


Bindend advies GcZ, 13 juni 2012, SKGZ2012.00092

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, misleidende informatie, medisch specialistische zorg, terugvorderen van de uitgekeerde vergoeding, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, uitsluiting van de aanvullende verzekering voor de duur van vijf jaar, registratie in het (interne) Incidentenregister en kennisgeving van fraude bij het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 94Kb | 13-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


Bindend advies GcZ, 25 januari 2012, SKGZ2011.01238

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, bril, fraude, gevolgen van de registratie van fraude, registratieperiode, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 63Kb | 25-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 21 december 2004, nr. A.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, gewijzigd voorstel van de wet, verzekeringsplicht, inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars, bijdragen, CvZ, college toezicht, gegevensverstrekking, handhaving, rechtsbescherming

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01494

Inhoudsindicatie: Mondzorg, fraude, afspraak met zorgverlener, beëindiging aanvullende verzekering, registratie in intern incidentenregister, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-11-2011


Bindend advies GcZ, 9 november 2011, SKGZ2011.00946

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, regi-stratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) en de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering, beëindiging aanvullende ziektekos-tenverzekeringen, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2009, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2011, verzoek gedeeltijk toegewezen

PDF | 100Kb | 09-11-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-09-2011


Bindend advies GcZ, 14 september 2011, SKGZ2011.00617

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | 14-09-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-09-2011


Bindend advies GcZ, 17 augustus 2011, SKGZ2010.02689

Inhoudsindicatie: Buitenland, fraude, neuscorrectie in Libanon, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 93Kb | 17-08-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-06-2011


Staatsblad 2011, 113 (inwerkingtreding Wet opsporing en verzorging onverzekerden zorgverzekering en Wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999)

Inhoudsindicatie: Besluit van 26 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) en van het Besluit van 26 februari 2011 houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband met overdragen van de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing van de verzekeringsplicht AWBZ aan de Sociale verzekeringsbank

PDF | 51Kb | 09-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-06-2011


Staatsblad 2011, 111 (Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

Inhoudsindicatie: Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

PDF | 68Kb | 08-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00849

Inhoudsindicatie: Fraude, buitenlandnota (Syrië), opname in intern incidentenregister, registratie bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek afgewezen.

PDF | 96Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)