Toezicht, handhaving, fraudebestrijding

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00818

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 186Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00819

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 190Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-02-2013


Bindend advies GcZ, 20 februari 2013, SKGZ2012.01809

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiele Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota’s, declaratie, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2009, verzoek toegewezen

PDF | 155Kb | 20-02-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-02-2013


Bindend GcZ advies, 23 januari 2013, SKGZ2012.02147

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beëindiging zorgverzekering en aanvul-lende ziektekostenverzekeringen van verzoekster en haar minderjarige zoon, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaar-den aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 23-01-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-12-2012


Bindend advies GcZ, 5 december 2012, SKGZ2012.01166

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie in het incidentenre-gister van de ziektekostenverzekeraar, buitenlandnota, declara-ties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 175Kb | 05-12-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-10-2012


Bindend advies GcZ, 10 oktober 2012, SKGZ2012.00060

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij het Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, declaraties, vordering onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 10-10-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.00454

Inhoudsindicatie: Tandheelkunde, implantaten, vordering vanwege ontbreken dekking, vermeende fraude tandarts, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen.

PDF | 82Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2012.01141

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, registratie bij de afdeling Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, registratie interne incidenten-register, plastische chirurgie, declaratie, terugvordering uitgekeer-de vergoeding, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen.

PDF | 99Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2013


LJN: BZ7032, Rechtbank 's-Gravenhage , 409965 / HA ZA 11-2859

Inhoudsindicatie: Achmea heeft in strijd gehandeld met artikel 3 van het beheersmodel paramedische zorg dat voorschrijft de kwaliteitstoetsing bij de zorgverlener te laten uitvoeren door een door de beroepsgroep ingestelde commissie. Achmea heeft in het kader van de kwaliteitstoetsing een particulier onderzoeksbureau opdracht gegeven een audit bij de betrokken zorgverlener uit te voeren. Dit bureau is geen door de beroepsgroep ingestelde commissie, maar een commercieel onderzoeksbureau. Onder de in het vonnis geschetste omstandigheden had Achmea niet op basis van het rapport van het onderzoeksbureau mogen concluderen dat de praktijk van de zorgverlener niet voldeed aan de overeengekomen doelmatige noodzakelijke zorg, mede gelet op de inhoudelijke reactie van de zorgverlener op het auditrapport, de beroepsmogelijkheid en het feit dat de zorgverlener een specifieke patiëntenpopulatie had ten gevolge waarvan deze praktijk een bovengemiddeld aantal behandelingen verrichtte. Zonder deugdelijke vaststelling dat de zorgverlener niet heeft voldaan aan de overeengekomen kwaliteitseisen, bestaat er geen contractuele grond voor terugvordering van de door Achmea uitgekeerde vergoedingen.

PDF | 231Kb | 29-08-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2012.00014

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, buitenlandnota, medisch specialistische zorg, terugvorderen van uitgekeerde vergoedingen, beëindiging van de aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het (interne) Incidentenregister en bij het CIS, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek toegewezen

PDF | 101Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)