Verloskundige zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 3007, TK 8 augustus 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 8 augustus 2011 over de invloed van leefstijlinterventies op het terugdringen van babysterfte.

PDF | 50Kb | 08-08-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 2313, TK 7 mei 2010

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 7 mei 2010 over de gevolgen van het faillissement STN voor de kraamzorg.

PDF | 56Kb | 14-05-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-07-2012


Bindend advies GcZ, 11 juli 2012. SKGZ2011.02651

Inhoudsindicatie: Eigen risico, kosten bevalling, ambulancevervoer, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a (oud) Zvw, 2.17 Bzv, verzoej afgewezen

PDF | 79Kb | 11-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2012


Richtlijn 80/154/EG

Inhoudsindicatie: Richtlijn 80/154/EG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en ander titels van de verloskundige, tevens houdens maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

PDF | 632Kb | 21-01-1980 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-05-2012


Bindend advies GcZ, 18 april 2012, SKGZ2011.01779

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, hoogtechnologisch draagmoederschap, IVF, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 109Kb | 18-04-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-12-2011


Staatsblad 2011 467, wijziging Besluit zorgverzekering, Besluit zorgaanspraken AWBZ en Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten per 1-12-2012

Inhoudsindicatie: Besluit van 30 september 2011, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met wijziging van de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet per 2012 en de eigen bijdragen daarvoor en wijziging van dat besluit en het Besluit zorgaanspraken AWBZ in verband met stringent pakketbeheer en wijziging van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

PDF | 87Kb | 30-09-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Handelingen 86-5132 (TK 2 juni 2005)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, 29763, stemmingen over moties nr. 77-91, ziekenvervoer, allimentatie, mondzorg, dieetadvies, no-claim, huisartsenzorg

PDF | 29Kb | 02-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 9 april 2008, nr. 21)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, verloskundige zorg en de zorg tot achttien jaar garanderen

PDF | 14Kb | 09-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 8 april 2008, nr. 15)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, antwoorden op problemen met de pardonners, tandartszorg, zwangerschapsafbreking bij illegalen, amendement nr. 8 financieringsregeling, nr. 9 vergoeding direct toegankelijke zorg, nr. 12 vergoeding kosten minderjarigen, nr. 13 vergoeding zwangerschap, nr. 14 duur van het verblijf

PDF | 24Kb | 08-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 2 april 2008, nr. 13)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, amendement, direct toegankelijke zorg in verband met zwangerschap en bevalling 100% bedraagt in plaats van 80%

PDF | 15Kb | 02-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)