Verloskundige zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 22 september 2010, SKGZ2009.02104

Inhoudsindicatie: Vergoeding extra kraamzorg, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 22-09-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2011


LJN: BP2876,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem , 210283

Inhoudsindicatie: Vraag of Zorgverzekeraars hebben mogen besluiten geen nieuwe overeenkomst met kliniek aan te gaan. Naar de geldende maatstaven van redelijkheid en billijkheid hebben zij daartoe niet mogen besluiten op de wijze waarop zij dat hebben gedaan. Zij hadden onder het stellen van een duidelijke en redelijke termijn de kliniek de gelegenheid moeten bieden bepaalde verbeterpunten die uit de visitatie naar voren waren gekomen uit te voeren. Niet kan worden vastgesteld dat de kosten in bepaalde diagnosegroepen aanmerkelijk hoger zijn vanwege onjuist declareren. Zorgverzekeraars moeten verder onderhandelen over een nieuw contract voor 2011.

PDF | 303Kb | 02-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2011


Bindend advies GcZ, 5 november 2008, SKGZ2007.02591

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, buitenland, (spoed)partus, Brussel (België), opname ziekenhuis, betalingsonmacht, eis om rentevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen, proceskosten toegewezen

PDF | 56Kb | 05-11-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-03-2011


Bindend advies GcZ, 29 november 2007, SKGZ2007.00979 (ANO07.336)

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, verloskundige zorg, verloskundigepraktijk in de buurt, eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11, Zvw, 2.12 Bzv en 2.37 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 69Kb | 29-11-2007 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 5 februari 2009, SKGZ2008.01850

Inhoudsindicatie: Eigen risico, laboratoriumonderzoek bij zwangerschap, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a Zvw en 2.17 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 70Kb | 05-02-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-05-2011


Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01551

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, bevalling en kraamzorg, eigen risico, keizersnede, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 83Kb | 11-05-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-07-2011


Bindend advies GcZ, 9 november 2007, SKGZ2007.0983 (ANO07.314)

Inhoudsindicatie: No-claimteruggave, echo, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 22 Zvw, 2.18 en 2.19 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 78Kb | 09-11-2007 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BE9398, Rechtbank 's-Hertogenbosch , AWB 08/419

Inhoudsindicatie: In geschil is of verweerders schriftelijke mededeling een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb, waarbij wordt toegespitst op de vraag of de schriftelijke mededeling een rechtshandeling is, met andere woorden op enig rechtsgevolg is gericht. Daarbij is van belang de vraag of verweerder de bevoegdheid heeft om eiseres, die op grond van artikel 5 van de Wtzi is toegelaten als instelling voor prenatale zorg als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, ingevolge artikel 5a van de Wcpv te laten participeren in de uitvoering van de wettelijke taken in de jeugdgezondheidszorg van zijn gemeente. Indien verweerder daartoe niet bevoegd is, kan de schriftelijke mededeling van verweerder immers de rechtspositie van eiseres niet beïnvloeden en is het niet meer dan een informatieve mededeling. De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder bovenbedoelde bevoegdheid niet heeft. Deze bevoegdheid is volgens de rechtbank, gezien de scheiding tussen jeugdgezondheidszorg en prenatale zorg, niet af te leiden uit artikel 5a van de Wcpv. De verwijzing in artikel 5a van de Wcpv naar artikel 16 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ moet dan ook berusten op een misslag. Verweerder heeft bovenbedoelde bevoegdheid ook niet, omdat eiseres niet staat vermeld op de lijst ‘Toegelaten instellingen zorg ouder en kind’, terwijl de rechtbank uit artikel 5a van de Wcpv en de aanhef van voornoemde lijst afleidt dat alleen de daarop vermelde instellingen door verweerder kunnen worden aangewezen om te participeren in de uitvoering van de wettelijke taken in de jeugdgezondheidszorg van zijn gemeente. De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft, gelet op artikel 5 van de Wtzi de bevoegdheid om instellingen op de lijst te plaatsen.

PDF | 230Kb | 14-07-2008 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-07-2011


Kamerstukken 29689 (TK 8 juli 2005, nr. 9)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, hoe de functiegerichte benadering van de Zvw zich verhoudt tot de wet BIG

PDF | 22Kb | 08-07-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 11 juni 2009, nr. 265)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, ontwerpbesluit inhoudende aanpassingen in de verzekerde prestaties (in-vitro poging, transplantatie buiten de EU, stoppen met roken programme, geneesmiddelen, verloskundige zorg) en eigen risico's

PDF | 16Kb | 11-06-2009 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)