Verloskundige zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2011


Bindend advies GcZ, 5 november 2008, SKGZ2007.02591

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, buitenland, (spoed)partus, Brussel (België), opname ziekenhuis, betalingsonmacht, eis om rentevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen, proceskosten toegewezen

PDF | 56Kb | 05-11-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BE9398, Rechtbank 's-Hertogenbosch , AWB 08/419

Inhoudsindicatie: In geschil is of verweerders schriftelijke mededeling een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb, waarbij wordt toegespitst op de vraag of de schriftelijke mededeling een rechtshandeling is, met andere woorden op enig rechtsgevolg is gericht. Daarbij is van belang de vraag of verweerder de bevoegdheid heeft om eiseres, die op grond van artikel 5 van de Wtzi is toegelaten als instelling voor prenatale zorg als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ, ingevolge artikel 5a van de Wcpv te laten participeren in de uitvoering van de wettelijke taken in de jeugdgezondheidszorg van zijn gemeente. Indien verweerder daartoe niet bevoegd is, kan de schriftelijke mededeling van verweerder immers de rechtspositie van eiseres niet beïnvloeden en is het niet meer dan een informatieve mededeling. De rechtbank komt tot de conclusie dat verweerder bovenbedoelde bevoegdheid niet heeft. Deze bevoegdheid is volgens de rechtbank, gezien de scheiding tussen jeugdgezondheidszorg en prenatale zorg, niet af te leiden uit artikel 5a van de Wcpv. De verwijzing in artikel 5a van de Wcpv naar artikel 16 van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ moet dan ook berusten op een misslag. Verweerder heeft bovenbedoelde bevoegdheid ook niet, omdat eiseres niet staat vermeld op de lijst ‘Toegelaten instellingen zorg ouder en kind’, terwijl de rechtbank uit artikel 5a van de Wcpv en de aanhef van voornoemde lijst afleidt dat alleen de daarop vermelde instellingen door verweerder kunnen worden aangewezen om te participeren in de uitvoering van de wettelijke taken in de jeugdgezondheidszorg van zijn gemeente. De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft, gelet op artikel 5 van de Wtzi de bevoegdheid om instellingen op de lijst te plaatsen.

PDF | 230Kb | 14-07-2008 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 21 april 2008, nr. 30)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 13, de bijdrage voor direct toegankelijke zorg in verband met zwangerschap en bevalling, verleend door een verloskundige of arts 100% bedraagt in plaats van 80% voor de begeleiding tijdens de zwangerschap tot en met de bevalling

PDF | 13Kb | 21-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 9 april 2008, nr. 21)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, verloskundige zorg en de zorg tot achttien jaar garanderen

PDF | 14Kb | 09-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 8 april 2008, nr. 15)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, antwoorden op problemen met de pardonners, tandartszorg, zwangerschapsafbreking bij illegalen, amendement nr. 8 financieringsregeling, nr. 9 vergoeding direct toegankelijke zorg, nr. 12 vergoeding kosten minderjarigen, nr. 13 vergoeding zwangerschap, nr. 14 duur van het verblijf

PDF | 24Kb | 08-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 2 april 2008, nr. 13)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, amendement, direct toegankelijke zorg in verband met zwangerschap en bevalling 100% bedraagt in plaats van 80%

PDF | 15Kb | 02-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-03-2011


Bindend advies GcZ, 29 november 2007, SKGZ2007.00979 (ANO07.336)

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, verloskundige zorg, verloskundigepraktijk in de buurt, eigen bijdrage, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11, Zvw, 2.12 Bzv en 2.37 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 69Kb | 29-11-2007 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-07-2011


Bindend advies GcZ, 9 november 2007, SKGZ2007.0983 (ANO07.314)

Inhoudsindicatie: No-claimteruggave, echo, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 22 Zvw, 2.18 en 2.19 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 78Kb | 09-11-2007 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 25 oktober 2005, nr. 30)

Inhoudsindicatie: Tweede kamer, verslag na schriftelijk overleg, inzake het Besluit Zorgverzekeringswet (29 689, nr. 12): eerstelijnzorg, no-claimbijdrage terugvorderen, zittend ziekenvervoer naar GGZ behandelaar,

PDF | 22Kb | 25-10-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-07-2011


Kamerstukken 29689 (TK 8 juli 2005, nr. 9)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, hoe de functiegerichte benadering van de Zvw zich verhoudt tot de wet BIG

PDF | 22Kb | 08-07-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)