Huisartsenzorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 28-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00233

Inhoudsindicatie: Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 89Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-03-2011


Bindend advies GcZ, 20 juni 2007, SKGZ2007.00143 (ANO07.109)

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, uitschrijven recept influenzavaccin, Farmaceutische zorg, influenzavaccin, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.4, 2.5 en bijlage 1 Rzv), verzoek afgewezen

PDF | 77Kb | 20-06-2007 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-04-2011


Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2008.01819

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, dieetadvisering, mondzorg, verrekening met eigen risico, nalating in informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 58Kb | 23-09-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-04-2011


Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, ‘plegen te bieden’, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 86Kb | 16-03-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AX4146, Gerechtshof Arnhem , 2006/190

Inhoudsindicatie: In dit kort geding willen eisers, een aantal patiëntenverenigingen en huisartsen, dat aan Menzis wordt verboden aan huisartsen een bepaalde module (doelmatig voorschrijven 2006) aan te bieden. Kern van deze module is dat de huisarts een vergoeding krijgt als hij bij het uitschrijven van het eerste recept voor cholesterolverlagende middelen of maagzuurremmers kiest voor het volgens Menzis meest doelmatige (en laagst geprijsde) middel. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het percentage van de patiënten aan wie de huisarts (een van) de middelen voorschrijft. Deze percentages kunnen oplopen tot 85% c.q. 95%. De voorzieningenrechter heeft de vordering van eisers afgewezen. Het hof bekrachtigt dit vonnis van 18 januari 2006.

PDF | 259Kb | 30-05-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: BA4712, Raad van State , 200605163/1, 200605167/1 en 200605168/1

Inhoudsindicatie: Bij besluiten van 14 februari 2005 heeft College toezicht zorgverzekeringen (hierna: het CTZ) aan de onderlinge waarborgmaatschappijen met uitgesloten aansprakelijkheid "OWM Amicon zorgverzekeraar U.A.", "OWM Geové zorgverzekeraar U.A.", "OWM ziekenfonds Nederzorg U.A." en "Onderlinge Ziekenfonds Maatschappij AnderZorg U.A.", alle behorend tot het Menzis-concern, (hierna: de ziekenfondsen) voor het jaar 2004 ontheffing verleend van de verplichting overeenkomsten te sluiten ter zake van huisartsenzorg.

PDF | 164Kb | 09-05-2007 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BP6915, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 10/687

Inhoudsindicatie: de weigering van verweerster een tarief vast te stellen voor de door appellante beoogde zorgprestatie 'zorg op afroep van de patiënt'. Appellante wil deze (huisartsen)zorg op afroep van de patiënt aanbieden door het afleggen van visites aan huis zowel overdag als in de avond, nacht en weekend. Uitgangspunt is dat de visite altijd wordt afgelegd wanneer daarom is verzocht. Appellante is voornemens een triage te hanteren die er primair op gericht is om naar urgentie de volgorde van de visites te bepalen.

PDF | 298Kb | 25-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 augustus 2006, nr. 111)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een algemeen overleg, over brieven inzake de voortgangsrapportage (nr.99), rapport Zorg verzekerd (nrs.47/83), declaratieproblematiek huisartsen (nr.93), woonlandfactoren (nr.95), wonen in een niet-EU/EER of -verdragsland, aanpassing bijdrage (nr. 98)

PDF | 58Kb | 14-08-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 juni 2006, nr. 99)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, actuele ontwikkelingen: wanbetalers, buitenland, CVZ, zorgtoeslag, (eigen) bijdrage, PGB, Antillen, huisartsen, zeevarenden

PDF | 66Kb | 14-06-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 18 september 2006, nr. 114)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, actuele ontwikkelingen: onverzekerden en wanbetalers, buitenland, declaratieverkeer huisartsen en ziekenhuizen, marktwerking, PGB, etc.

PDF | 49Kb | 18-09-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)