Huisartsenzorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 01-03-2011


Bindend advies GcZ, 20 juni 2007, SKGZ2007.00143 (ANO07.109)

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, uitschrijven recept influenzavaccin, Farmaceutische zorg, influenzavaccin, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.4, 2.5 en bijlage 1 Rzv), verzoek afgewezen

PDF | 77Kb | 20-06-2007 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: BA4712, Raad van State , 200605163/1, 200605167/1 en 200605168/1

Inhoudsindicatie: Bij besluiten van 14 februari 2005 heeft College toezicht zorgverzekeringen (hierna: het CTZ) aan de onderlinge waarborgmaatschappijen met uitgesloten aansprakelijkheid "OWM Amicon zorgverzekeraar U.A.", "OWM Geové zorgverzekeraar U.A.", "OWM ziekenfonds Nederzorg U.A." en "Onderlinge Ziekenfonds Maatschappij AnderZorg U.A.", alle behorend tot het Menzis-concern, (hierna: de ziekenfondsen) voor het jaar 2004 ontheffing verleend van de verplichting overeenkomsten te sluiten ter zake van huisartsenzorg.

PDF | 164Kb | 09-05-2007 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 18 september 2006, nr. 114)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, actuele ontwikkelingen: onverzekerden en wanbetalers, buitenland, declaratieverkeer huisartsen en ziekenhuizen, marktwerking, PGB, etc.

PDF | 49Kb | 18-09-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 augustus 2006, nr. 111)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een algemeen overleg, over brieven inzake de voortgangsrapportage (nr.99), rapport Zorg verzekerd (nrs.47/83), declaratieproblematiek huisartsen (nr.93), woonlandfactoren (nr.95), wonen in een niet-EU/EER of -verdragsland, aanpassing bijdrage (nr. 98)

PDF | 58Kb | 14-08-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 juni 2006, nr. 99)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, actuele ontwikkelingen: wanbetalers, buitenland, CVZ, zorgtoeslag, (eigen) bijdrage, PGB, Antillen, huisartsen, zeevarenden

PDF | 66Kb | 14-06-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AX4146, Gerechtshof Arnhem , 2006/190

Inhoudsindicatie: In dit kort geding willen eisers, een aantal patiëntenverenigingen en huisartsen, dat aan Menzis wordt verboden aan huisartsen een bepaalde module (doelmatig voorschrijven 2006) aan te bieden. Kern van deze module is dat de huisarts een vergoeding krijgt als hij bij het uitschrijven van het eerste recept voor cholesterolverlagende middelen of maagzuurremmers kiest voor het volgens Menzis meest doelmatige (en laagst geprijsde) middel. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het percentage van de patiënten aan wie de huisarts (een van) de middelen voorschrijft. Deze percentages kunnen oplopen tot 85% c.q. 95%. De voorzieningenrechter heeft de vordering van eisers afgewezen. Het hof bekrachtigt dit vonnis van 18 januari 2006.

PDF | 259Kb | 30-05-2006 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 19 mei 2006, nr. 92)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag van een algemeen overleg, declaratie huisartsen, positie van verdraggerechtigden en 'opting out' mogelijkheid, informatie over uitspraken van het EU HvJ,

PDF | 59Kb | 19-05-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 25 oktober 2005, nr. 30)

Inhoudsindicatie: Tweede kamer, verslag na schriftelijk overleg, inzake het Besluit Zorgverzekeringswet (29 689, nr. 12): eerstelijnzorg, no-claimbijdrage terugvorderen, zittend ziekenvervoer naar GGZ behandelaar,

PDF | 22Kb | 25-10-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 20 juni 2005, nr. 10)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, nota van wijziging, art 2.2.2, art 2.4.2, art 2.5.1(a), art 2.5.2, art 3.1.1, art 3.1.8, 3.2.12, art 6b, art 8b, art 4.2, beleidsinhoudelijke omvang: verplichte verwijzing door huisarts, etc

PDF | 53Kb | 20-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 2 juni 2005, nr. 93)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, gewijzigde motie van het lid kant ter vervanging van die gebruikt onder nr. 85, gegevensverstrekking ivm declaraties van huisartsen

PDF | 15Kb | 02-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)