Huisartsenzorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 12-04-2011


Bindend advies GcZ, 16 maart 2011, SKGZ2010.01599

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, huisartsenzorg, ‘plegen te bieden’, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek toegewezen

PDF | 86Kb | 16-03-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BP6915, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 10/687

Inhoudsindicatie: de weigering van verweerster een tarief vast te stellen voor de door appellante beoogde zorgprestatie 'zorg op afroep van de patiënt'. Appellante wil deze (huisartsen)zorg op afroep van de patiënt aanbieden door het afleggen van visites aan huis zowel overdag als in de avond, nacht en weekend. Uitgangspunt is dat de visite altijd wordt afgelegd wanneer daarom is verzocht. Appellante is voornemens een triage te hanteren die er primair op gericht is om naar urgentie de volgorde van de visites te bepalen.

PDF | 298Kb | 25-02-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-02-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00233

Inhoudsindicatie: Laboratoriumonderzoek op verwijzing van een huidtherapeut, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 89Kb | 17-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 204, TK 13 oktober 2010

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 13 oktober 2010 over het opleggen van een boete door de Nederlandse Mededingingsautoriteit aan de Landelijke Huisartsen Vereniging.

PDF | 48Kb | 14-10-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de handelingen 2562, TK 28 juni 2010

Inhoudsindicatie: Vragen door de Leden van de Tweede Kamer op 28 juni 2010 over de inval van de NMa bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

PDF | 58Kb | 29-06-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-04-2011


Bindend advies GcZ, 23 september 2009, SKGZ2008.01819

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, dieetadvisering, mondzorg, verrekening met eigen risico, nalating in informatieplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.6 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 58Kb | 23-09-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-12-2011


Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.02691

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, laboratoriumonderzoek; farmaceutische zorg, Fasigyn® (werkzame stof tinidazol), Novothyral® (werkzame stoffen levothyroxine en liothyronine) en Thyroxine® zittend ziekenvervoer, syndroom van Sjögren, Brussel. (België), verwijzing huisarts, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 en 2.14 Bzv, 2.5, 2.38, 2.39 en 2.40 e.v. bijlage 1 en 2 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 89Kb | 08-04-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Handelingen 6-297 (EK 4 november 2008)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, 31249, stemming over motie nr. F ondernemersrisico voor huisartsen

PDF | 21Kb | 04-11-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (EK 28 oktober 2008, nr. F)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, motie, geen ondernemingsrisico voor huisarsten ivm illegale vreemdelingen

PDF | 13Kb | 28-10-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-08-2011


Kamerstukken 31130 (EK 15 januari 2008, nr. B)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, voorlopis verslag van de vaste commissie van VWS, vragen en opmerkingen over de oa. invoeringsdatum, huisartsenzorg niet in eigen risico, remeffect...

PDF | 14Kb | 15-01-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)