Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601309

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding CVZ, hoogte betalingsachterstand, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding zorgkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, art. 8a Zvw en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2013, en art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601516

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, vonnis, aanmelding Zorginstituut, dossiers incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2016,paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015,art. 3:37 BW, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 151Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601532

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, dossier incassogemachtigde, overdracht portefeuille, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2016, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2015-2016, artt. 6:43 en 7:932 BW, afdeling 3.5.1a. Wft, verzoek afgewezen

PDF | 155Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601717

Inhoudsindicatie: Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, declaratie door ziekenhuis, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19 e.v. Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, onder de rechter geweest

PDF | 137Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201602287

Inhoudsindicatie: Eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2016, artt. 11, 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201602312

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding CVZ, restitutie betalingen gemeente, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, paragraaf 3.3 Zvw, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-01-2017


bindend advies GcZ,25 januari 2017,SKGZ201601413

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, verwerking betalingen incassobureau, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014 en 2016, en art. 6:43 BW, vaststelling

PDF | 144Kb | 25-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-01-2017


bindend advies GcZ,25 jauari 2017,SKGZ201601830

Inhoudsindicatie: Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, hoortoestel, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 25-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-01-2017


niet bindend advies GcZ,25 januari 2017,SKGZ201601257

Inhoudsindicatie: Eigen risico, verplicht eigen risico, laboratoriumonderzoek, zorg zoals huisartsen plegen te bieden, Voorwaarden zorgverzekering 2015, art. 19 e.v. Zvw, 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, verzoek afgewezen

PDF | 142Kb | 25-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-03-2017


advies Zorginstituut Nederland, 25 januari 2017, 2016139296, SKGZ201601015

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinaswet, Paramedische zorg, Cramo Sacraal therapie, eigen risico, GGZ, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, verrekeningen

PDF | 114Kb | 25-01-2017 | bron: Zorginstituut Nederland