Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201501729

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, GGZ, eigen risico, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10, 11, 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 147Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201502012

Inhoudsindicatie: Wijziging risicodrager, eigen risico, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10, 11, 19, 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, artt. 6:217 BW, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201601989

Inhoudsindicatie: Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, gedeeltelijk vaststelling en afwijzing

PDF | 145Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2017,SKGZ201601999

Inhoudsindicatie: Afgifte verzekeringsverklaring, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2013, Vo nr. 883/2009, verzoek afgewezen

PDF | 139Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2017


bindend advies GcZ,11 januari 2016,SKGZ201602363

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: afmelding Zorginstituut, kwijtschelding, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2013, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 11-01-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-12-2016


bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201502085

Inhoudsindicatie: Eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 19, 21 en 23 Zvw, 2.1 en 2.17 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 21-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-12-2016


bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201503549

Inhoudsindicatie: Eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 19 tot en met 21 en 23 Zvw, 2.1, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 142Kb | 21-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-12-2016


bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201600237

Inhoudsindicatie: Premie, hoogte betalingsachterstand, opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2016, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 21-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-12-2016


bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201600298

Inhoudsindicatie: Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2014, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 21-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-12-2016


bindend advies GcZ,21 december 2016,SKGZ201600757

Inhoudsindicatie: Premie, opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2016, artt. 8a en 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2016, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 142Kb | 21-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)