Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201600887

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, aanmelding CVZ, overdracht vorderingen aan incassogemachtigde, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

PDF | 156Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601064

Inhoudsindicatie: Eigen Risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601559

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, dossiers incassogemachtigden, vonnis, afmelding Zorginstituut, vaststelling

PDF | 144Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601676

Inhoudsindicatie: Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201602055

Inhoudsindicatie: Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, overdracht vorderingen aan incassogemachtigde, aanmelding Zorginstituut, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2016, paragraaf 3.3 Zvw, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 166Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201602152

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: hervatting aanmelding Zorginstituut, detentie, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, art. 24 en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-03-2017


bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201600852

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, gebruik BSN, Voorwaarden zorgverzekering 2016, art. 86 Zvw, verzoek afgewezen

PDF | 142Kb | 08-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-03-2017


bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201601406

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: afmelding Zorginstituut, faillissement, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2016, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 08-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-03-2017


bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201601015

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, Cranio Sacraal therapie, eigen risico, GGZ, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, verrekeningen, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 08-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2017


bindend advies GcZ,22 februari 2017,SKGZ201600606

Inhoudsindicatie: Eigen risico, mondzorg, indicatie, coulancevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, vaststelling

PDF | 152Kb | 22-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)