Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2017


bindend advies GcZ,10 mei 2017,SKGZ201700113

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding Zorginstituut, afmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2017, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012-2013, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 10-05-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2017


bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201601917

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, afmelding Zorginstituut, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2016, paragraaf 3.3 Zvw,voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2012, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 19-04-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2017


bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201602291

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2017, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 19-04-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2017


bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201602560

Inhoudsindicatie: Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, NZa - Nadere regel Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-007), verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 19-04-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2017


bindend advies GcZ,19 april 2017,SKGZ201602652

Inhoudsindicatie: Farmaceutische zorg, eigen risico, acceptgirokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 19, 21 en 23 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 148Kb | 19-04-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-04-2017


bindend advies GcZ,5 april 2017,SKGZ201601790

Inhoudsindicatie: Premie, hoogte betalingsachterstand, toerekening betalingen, terugstorting betalingen, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2017, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, en art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 05-04-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201600887

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, aanmelding CVZ, overdracht vorderingen aan incassogemachtigde, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

PDF | 156Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601064

Inhoudsindicatie: Eigen Risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601559

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, dossiers incassogemachtigden, vonnis, afmelding Zorginstituut, vaststelling

PDF | 144Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-03-2017


bindend advies GcZ,22 maart 2017,SKGZ201601676

Inhoudsindicatie: Verplicht en vrijwillig eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19, 20, 21 en 23 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 22-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)