Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2017


bindend advies GcZ,19 juli 2017,SKGZ201601147

Inhoudsindicatie: Premie, beƫindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, verzekeringsplicht, herstel met terugwerkende kracht, overdracht vordering incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2014, 2015 en 2016, artt. 2, 4, 5, 6 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015, verzoek toegewezen

PDF | 162Kb | 19-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-07-2017


bindend advies GcZ,19 juli 2017,SKGZ201602252

Inhoudsindicatie: Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, afmelding CVZ/Zorginstituut, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2016, paragraaf 3.3 Zvw, art. 7 van de Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

PDF | 148Kb | 19-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-07-2017


bindend advies GcZ,19 juli 2017,SKGZ201602862

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, verblijf zorghotel, zorgplicht, toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014, 6:233 en 6:234 BW, verzoek afgewezen

PDF | 150Kb | 19-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-07-2017


bindend advies GcZ,19 juli 2017,SKGZ201700148

Inhoudsindicatie: Orthodontie, hoogte vergoeding, aanvullende ziektekostenverzekering, 'looptijd van de verzekering", Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, artikel 6:238 BW, verzoek afgewezen

PDF | 140Kb | 19-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2017


bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201602495

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, betalingsregeling, opschorting aanmelding Zorginstituut, incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, vaststelling

PDF | 143Kb | 05-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2017


bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201602665

Inhoudsindicatie: Hoogte betalingsachterstand, overdracht incassogemachtigde, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, artt 3:37 en 7:933 BW, verzoek afgewezen

PDF | 143Kb | 05-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2017


bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201602696

Inhoudsindicatie: Eigen risico, DBC-systematiek, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10, 11, 13, 19-21 en 23 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv,, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 05-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2017


bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201700138

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, epilatie, laserbehandelingen, toezegging, misleiding, Voorwaarden zorgverzekering 2016-2017, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016-2017, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 05-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2017


bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201700297

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, verrekening ziekenhuisnota, Voorwaarden zorgverzekering 2016, art. 6:127 BW, vaststelling

PDF | 140Kb | 05-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2017


bindend advies GcZ,5 juli 2017,SKGZ201602858

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, mondzorg, onjuiste voorlichting, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, verzoek afgewezen

PDF | 142Kb | 05-07-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)