Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00829

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006, opzegging heeft verzekeraar niet (tijdig) bereikt, ziektekostenverzekering na 1 januari 2007 in stand is gebleven, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 114Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00832

Inhoudsindicatie: Begin en einde verzekering, acceptatieplicht zorgverzekering, dubbele verzekering, verzekeringen met wederzijds goedvinden met terugwerkende kracht beëindigd, verzoek tot schadeverzgoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 2 t/m 9, 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 110Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00865

Inhoudsindicatie: Terugvordering premie- en incassokosten, premie niet steeds volledig en tijdig betaald, geen gebruik betalingskenmerk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, artt. 6:43 en 6:44, verzoek afgwezen

PDF | 102Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK vergaderjaar 2003-2004, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, vormgeving en inhoud Zvw, grensoverschrijding, transparantie, gegevensuitwisseling, financiële sturingsmogelijkheden, overgangssituatie, inwerkingtreding en voorlichting

PDF | 521Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 4)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, oorspronkelijk tekst van het voorstel van wet en MvT zoals voorgelegd aan de RvS e voorzover nadien gewijzigd

PDF | 21Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, aanvullende regels mbt onverzekerden, opzegging, gedeeltelijke financiële compensatie, wijziging van de Wzt

PDF | 83Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30903 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, artikelwijzgingen

PDF | 18Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 8a, art 9, art 39, art 59, art 60, art 69, art 70, art 87, art 123a Zvw, art 2.2.5, art 2.2.6 Invoerings- en aanpassingswet, art 4 Wzt, art 20, art 21 Wtz, art 68a, art 82, art 89 Wmg, art 53 AWBZ

PDF | 26Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-08-2011


Kamerstukken 31094 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, wijziging no-claim in eigen risico

PDF | 62Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-08-2011


Kamerstukken 31094 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 1, art 9, art 13, art 18a, art 19, art 20, art 21, art 23, art 39, art 69, art 70, art 87, art 118a, art 124 Zvw, art 4 Wzt, art 83, art 88 Wmg, etc., no-claimteruggave in de Zvw wordt vervangen door een verplicht eigen risico en dat verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten hiervoor worden gecompenseerd

PDF | 24Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)