Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 26 mei 2010, SKGZ2009.01870

Inhoudsindicatie: Premie, tweemaandsaanbod, bestaan verzekeringsrelatie, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, artt. 6:43, 6:44 en 7:925 BW, afdeling 12 boek 6 BW en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 90Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies, 3 november 2010, SKGZ2010.00157

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding CVZ, beperking opzegmogelijkheid zorgverzekering eerst per 21 december 2007, zorgverzekering ook na 1 januari 2008 in stand gebleven, verrekening no-claimteruggave, Voorwaarden zorgverzekering 2007, artt. 7 (oud), 8a en 16 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 92Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00448

Inhoudsindicatie: Premie, zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, uitsluitend de premie voor zorgverzekering is van belang, hoogte vordering, hoogte incassokosten, Rapport Voorwerk II, toerekening betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, en artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

PDF | 120Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00829

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: 2-maandsaanbod, aanmelding CVZ, opzegging eind 2006, opzegging heeft verzekeraar niet (tijdig) bereikt, ziektekostenverzekering na 1 januari 2007 in stand is gebleven, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering en voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 114Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00832

Inhoudsindicatie: Begin en einde verzekering, acceptatieplicht zorgverzekering, dubbele verzekering, verzekeringen met wederzijds goedvinden met terugwerkende kracht beëindigd, verzoek tot schadeverzgoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 2 t/m 9, 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 110Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00865

Inhoudsindicatie: Terugvordering premie- en incassokosten, premie niet steeds volledig en tijdig betaald, geen gebruik betalingskenmerk, Voorwaarden zorgverzekering 2009, art. 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, artt. 6:43 en 6:44, verzoek afgwezen

PDF | 102Kb | | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK vergaderjaar 2003-2004, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, vormgeving en inhoud Zvw, grensoverschrijding, transparantie, gegevensuitwisseling, financiële sturingsmogelijkheden, overgangssituatie, inwerkingtreding en voorlichting

PDF | 521Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 4)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, oorspronkelijk tekst van het voorstel van wet en MvT zoals voorgelegd aan de RvS e voorzover nadien gewijzigd

PDF | 21Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, aanvullende regels mbt onverzekerden, opzegging, gedeeltelijke financiële compensatie, wijziging van de Wzt

PDF | 83Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-08-2011


Kamerstukken 30903 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, artikelwijzgingen

PDF | 18Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)