Financiering, premie, eigen risico

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 10-03-2017


bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201601406

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: afmelding Zorginstituut, faillissement, Voorwaarden zorgverzekering 2012-2016, paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen

PDF | 144Kb | 08-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-03-2017


bindend advies GcZ,8 maart 2017,SKGZ201601015

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, Cranio Sacraal therapie, eigen risico, GGZ, eigen bijdrage, hoogte betalingsachterstand, verrekeningen, Voorwaarden zorgverzekering 2015 en 2016, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6, 2.17 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015 en 2016, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 08-03-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2017


bindend advies GcZ,22 februari 2017,SKGZ201600606

Inhoudsindicatie: Eigen risico, mondzorg, indicatie, coulancevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2015, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, vaststelling

PDF | 152Kb | 22-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2017


bindend advies GcZ,22 februari 2017,SKGZ201601391

Inhoudsindicatie: Schadevergoeding in verband met aanmeldingCVZ/Zorginstituut, Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 16 en 18d Zvw, art. 6:237 BW, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 159Kb | 22-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2017


bindend advies GcZ,22 februari 2017,SKGZ201601579

Inhoudsindicatie: Premie, zorgkosten, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, betalingsregeling, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, artikel 7 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2016, art. 6:43 BW, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 157Kb | 22-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201502213

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: afmelding Zorginstituut, hoogte betalingsachterstand, WSNP, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, art. 7 Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, en art. 6:43 BW, vaststelling

PDF | 139Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201600616

Inhoudsindicatie: Aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding zorghotel, coulance, vaststelling

PDF | 143Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601309

Inhoudsindicatie: Premie, aanmelding CVZ, hoogte betalingsachterstand, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, vergoeding zorgkosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2016, art. 8a Zvw en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2013, en art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 151Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601516

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, vonnis, aanmelding Zorginstituut, dossiers incassogemachtigde, Voorwaarden zorgverzekering 2014-2016,paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2014-2015,art. 3:37 BW, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 151Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-02-2017


bindend advies GcZ,8 februari 2017,SKGZ201601532

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, aanmelding Zorginstituut, dossier incassogemachtigde, overdracht portefeuille, Voorwaarden zorgverzekering 2015-2016, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering2015-2016, artt. 6:43 en 7:932 BW, afdeling 3.5.1a. Wft, verzoek afgewezen

PDF | 155Kb | 08-02-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)