Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 2653, TK 30 mei 2011

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 30 mei 2011 over de barrières die chronisch zieken voelen bij een overstap naar een andere zorgverzekeraar.

PDF | 55Kb | 01-06-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2011


Bindend advies GcZ, 25 mei 2011, SKGZ2010.02145

Inhoudsindicatie: Premie, beëindiging met terugwerkende kracht, onduidelijkheid exacte woonadres, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2007, art. 6 Zvw, verzoek toegewezen

PDF | 69Kb | 25-05-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-05-2011


Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01586

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, beëindiging vanwege vertrek naar het buitenland, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 6, 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek toegewezen

PDF | 94Kb | 11-05-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2011


Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.01721

Inhoudsindicatie: Premieachterstand, viermaandswaarschuwing, aanmelding CVZ, opzegging aanvullende verzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, verzoek toegewezen

PDF | 125Kb | 11-05-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-06-2011


Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.02363

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum, collectiviteit, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 2, 5, 6, 7, 16, 17, 18, en 96 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 65Kb | 11-05-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-04-2011


Bindend advies GcZ, 13 april 2011, SKGZ2010.02278

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging eind 2009, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 107Kb | 13-04-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-04-2011


Bindend advies GcZ, 30 maart 2011, SKGZ2010.00823

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, onverschuldigde betaling, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, art. art 16 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2010, verzoek toegewezen

PDF | 100Kb | 30-03-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-06-2011


Staatsblad 2011, 113 (inwerkingtreding Wet opsporing en verzorging onverzekerden zorgverzekering en Wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999)

Inhoudsindicatie: Besluit van 26 februari 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering) en van het Besluit van 26 februari 2011 houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 in verband met overdragen van de bevoegdheid tot het verlenen van een ontheffing van de verzekeringsplicht AWBZ aan de Sociale verzekeringsbank

PDF | 51Kb | 09-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-06-2011


Staatsblad 2011, 111 (Wet opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

Inhoudsindicatie: Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

PDF | 68Kb | 08-03-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01685

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand zorgverzekering: 6 maandsmelding, aanmelding CVZ, totstandkoming zorgverzekering, schriftelijke opzegging eind 2009, impliciete instemming met de opzegging, zoals bedoeld in artikel 8a lid 2 Zvw, verzekering met ingang van 1 januari 2010 is geëindigd, gelet op de aard en strekking van de wanbetalerregeling redelijkerwijs niet melden bij CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, artt. 6, 8 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

PDF | 108Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)