Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV7614, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , HD 200.080.371

Inhoudsindicatie: Eenzijdig beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan gepensioneerden. Artikel 7:613 BW

PDF | 210Kb | 28-02-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2012


Bindend advies GcZ, 22 februari 2012, SKGZ2011.01210

Inhoudsindicatie: Beëindiging zorgverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering, informatie naar opzegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 22-02-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


Bindend advies GcZ, 25 januari 2012, SKGZ2010.02126

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, beëindiging aanvullende verzekering, eigen risico 2009, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2011, paragraaf 3.3 en 3.4 Zvw, artt. 2.17, 2.18 en 2.19 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, verzoek afgewezen

PDF | 105Kb | 25-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-02-2012


LJN: BU5613, Hoge Raad , 10/03008

Inhoudsindicatie: Arubaans recht; Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (LvAZV); Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR). Weigering Uitvoeringsorgaan uit Algemeen Fonds Ziektekosten aanvullende declaraties zorgaanbieder te betalen, niet aan te merken als beschikking. Feit dat sprake is van uitvoering publieke taak, betekent niet dat geen sprake is van rechtshandeling naar burgerlijk recht. Uitvoeringsorgaan voldoet aan zijn verplichtingen door aangaan overeenkomsten, derhalve rechtshandelingen naar burgerlijk recht. Tegen bedoelde weigering staat bestuursrechtelijke rechtsgang van de LAR dan ook niet open.

PDF | 217Kb | 20-01-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 21 december 2004, nr. A.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, gewijzigd voorstel van de wet, verzekeringsplicht, inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars, bijdragen, CvZ, college toezicht, gegevensverstrekking, handhaving, rechtsbescherming

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01494

Inhoudsindicatie: Mondzorg, fraude, afspraak met zorgverlener, beëindiging aanvullende verzekering, registratie in intern incidentenregister, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01668

Inhoudsindicatie: Inschrijving aanvullende ziektekostenverzekering, verschuldigd bedrag, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 41Kb | 21-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01068

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, inschrijving, onverzekerde periode, Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2009, artt. 3, 4, 5, en 16 Zvw, artikel 2.5.1 I&A-wet, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 101Kb | 07-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-10-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02544

Inhoudsindicatie: Inschrijving kind, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 2 en 5 Zvw, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 74Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-11-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02150

Inhoudsindicatie: EU/EER, mondzorg, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2007, 2008, 2009 en 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 2009 en 2010, artikel 7:925 lid 1 BW, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)