Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 21 december 2004, nr. A.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, gewijzigd voorstel van de wet, verzekeringsplicht, inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars, bijdragen, CvZ, college toezicht, gegevensverstrekking, handhaving, rechtsbescherming

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01494

Inhoudsindicatie: Mondzorg, fraude, afspraak met zorgverlener, beëindiging aanvullende verzekering, registratie in intern incidentenregister, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 21 december 2011, SKGZ2011.01668

Inhoudsindicatie: Inschrijving aanvullende ziektekostenverzekering, verschuldigd bedrag, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 41Kb | 21-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-12-2011


Bindend advies GcZ, 7 december 2011, SKGZ2011.01068

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, inschrijving, onverzekerde periode, Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2009, artt. 3, 4, 5, en 16 Zvw, artikel 2.5.1 I&A-wet, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 101Kb | 07-12-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-10-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02544

Inhoudsindicatie: Inschrijving kind, te late inschrijving, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 2 en 5 Zvw, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 74Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-11-2011


Bindend advies GcZ, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02150

Inhoudsindicatie: EU/EER, mondzorg, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2007, 2008, 2009 en 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, 2009 en 2010, artikel 7:925 lid 1 BW, verzoek afgewezen

PDF | 86Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-12-2011


LJN: BU3616, Rechtbank Breda , AWB 11/3282 ZVW

Inhoudsindicatie: Aanmaning om zorgverzekering af te sluiten ex art. 9a van de ZVW is een besluit; echter geen bezwaar en beroep mogelijk omdat art. 9a van de ZVW op de negatieve lijst bij de Awb staat.

PDF | 95Kb | 10-10-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-10-2011


Bindend advies GcZ, 28 september 2011, SKGZ2011.00141

Inhoudsindicatie: Acceptatie, ziektekostenverzekering voor expats, Artikel 6:217 BW, verzoek afgewezen

PDF | 51Kb | 28-09-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-01-2012


LJN: BT8358,Sector kanton Rechtbank Haarlem , 507666 / CV EXPL 11-5105

Inhoudsindicatie: Verzetzaak. Wilsovereenstemming. Aanbod en aanvaarding. Totstandkoming van een overeenkomst. Na bij verstekvonnis te zijn veroordeeld tot betaling van achterstallige premie zorgverzekering, vordert opposante ontheffing van de veroordeling en afwijzing van de oorspronkelijke vordering. Ziektekostenverzekeraar Menzis stelt dat opposante premie verschuldigd is vanaf de datum waarop zij in het GBA is ingeschreven (20 juli 2009). Opposante stelt dat de verplichting tot betaling van premie pas is ingegaan vanaf het moment dat Menzis haar aanvraag van een ziektekostenverzekering heeft geaccepteerd (1 september 2009). De kantonrechter is van oordeel dat opposante premie verschuldigd is vanaf het moment dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Het enkele feit dat de wet voorschrijft dat een in Nederland ingeschreven persoon vanaf het moment van inschrijving tegen ziektekosten verzekerd moet zijn, maakt dit niet anders.

PDF | 181Kb | 22-09-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Bindend advies GcZ, 31 augustus 2011, SKGZ2011.00319

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekos-tenverzekering, opzegging, aanmelding CVZ, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2011, art. 8a, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, en art. 6:43 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 115Kb | 31-08-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)