Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 17-05-2013


Bindend advies GcZ, 1 mei 2013, SKGZ2012.02509

Inhoudsindicatie: Premie, opzegging, beëindiging, detentie, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 16 en 24 Zvw, vaststelling

PDF | 84Kb | 01-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2013


Bindend advies GcZ, 17 april 2013, SKGZ2012.02184

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, afmelding CVZ, hernieuwde aanmelding CVZ, tijdig bezwaar, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2012, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzeke-ring 2006-2007, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 211Kb | 17-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2013


Bindend advies GcZ, 17 april 2013, SKGZ2012.02580

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum zorgverzekering bij vestiging in Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2012, art. 5 AWBZ, artt. 2, 3 en 5 Zvw, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 142Kb | 17-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-05-2013


LJN: BZ2905, Hoge Raad , 12/05516

Inhoudsindicatie: Art. 80a lid 1 RO. Vordering uit hoofde van door verzekeringnemer (onvoldoende) betwiste verzekeringsovereenkomst.

PDF | 191Kb | 12-04-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00817

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude door de ouders, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 179Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00818

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 186Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2013


Bindend advies GcZ, 20 maart 2013, SKGZ2012.00819

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij de Stichting CIS te Zeist, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekeringen, vordering onderzoekskosten, buitenland, declaraties, tandheelkunde, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, art. 7:941 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 190Kb | 20-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-03-2013


Bindend advies GcZ, 6 maart 2013, SKGZ2012.01642

Inhoudsindicatie: Ingangsdatum zorgverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 2, 3 en 5 Zvw, art. 5 AWBZ, verzoek afgewezen

PDF | 135Kb | 06-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-12-2012


Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.00244

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, beëindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2012, paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 193Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-12-2012


Bindend advies GcZ, 21 november 2012, SKGZ2012.01767

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opzegging met instemming verzekeraar, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2012, artt. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekos-tenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 194Kb | 21-11-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)