Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 16-07-2014


bindend advies GcZ,09 juli 2014,SKGZ2013.03300

Inhoudsindicatie: Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, collectiviteit gemeente, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

PDF | 113Kb | 09-07-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-06-2014


bindend advies GcZ,25 juni 2014,SKGZ2013.03298

Inhoudsindicatie: Klasseverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013. verzoek afgewezen

PDF | 164Kb | 25-06-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-06-2014


bindend advies GcZ,18 juni 2014,SKGZ2013.00176

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, opzegging, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2012, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2012, art. 6:43 BW, verzoek afgewezen

PDF | 203Kb | 18-06-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-06-2014


bindend advies GcZ,04 juni 2014,SKGZ2013.01395

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, specificatie zorgkosten, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2012, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 219Kb | 04-06-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-05-2014


bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.02250

Inhoudsindicatie: Klassenverzekering, beëindiging met terugwerkende kracht, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 6:193a e.v. en 6:228 BW, verzoek afgewezen

PDF | 167Kb | 14-05-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-05-2014


bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.02537

Inhoudsindicatie: Premie, betalingsachterstand, overdracht vordering aan incassobureau, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2013, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, verzoek afgewezen

PDF | 194Kb | 14-05-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-05-2014


Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant, 16-04-2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:2421

Inhoudsindicatie: Partner van een buiten NL werkzame EU-ambtenaar is zelf ingezetene van Nederland. Verplicht verzekerd voor de AWBZ en Zvw of is de ziektekostenverzekering ogv EU-regeling op haar van toepassing? Mededeling van SVB mbt verzekeringsplicht ogv Zvw heeft geen rechtsgevolg, omdat hier geen bevoegdheid van de SVB ligt.

PDF | 239Kb | 16-04-2014 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-03-2014


bindend advies GcZ,05 maart 2014,SKGZ2013.00643

Inhoudsindicatie: Beëindiging, verzekeringsplicht, Voorwaarden zorgverzekering 2012, art. 5 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 97Kb | 05-03-2014 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-10-2013


Uitspraak Centrale Raad van Beroep; ECLI:NL:CRVB:2013:1983

Inhoudsindicatie: Cvz heeft in een brief aan appellant meegedeeld dat hij een zorgverzekering moet afsluiten en dat Cvz hem een boete oplegt als hij zich niet over drie maanden heeft verzekerd. Cvz heeft bij besluit aan appellant een boete opgelegd omdat hij nog geen zorgverzekering had afgesloten. Bij besluit heeft Cvz een tweede boete opgelegd, omdat appellant nog steeds geen verzekering had afgesloten. De rechtbank heeft appellants beroep op onverbindendheid van artikel 2, eerste lid, van de Zvw terecht verworpen.

PDF | 188Kb | 09-10-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-10-2013


Uitspraak Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba; ECLI:NL:OGEAA:2013:19

Inhoudsindicatie: Arubaanse zaak. Verzoeker en zijn vrouw zijn in Nederland verzekerd en willen derhalve een ontheffing van de verzekeringsplicht op Aruba. Het Gerecht oordeelt dat een voor een rentenier begunstigende behandeling diverse mogelijkheden biedt, hoe dit in te vullen is een keuze die in de politieke arena dient te worden gemaakt. Het Gerecht verklaart het beroep ongegrond.

PDF | 197Kb | 12-06-2013 | bron: de Rechtspraak