Begin, einde verzekering

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 07-06-2017


bindend advies GcZ,7 juni 2017,SKGZ201600514

Inhoudsindicatie: Weigering verdragspolis, verzekeringsplicht, dubbele verzekering, Artt. 2 Zvw, 2.1.1 en 2.1.3 Wet langdurige zorg, EG Verordening nr. 883/2004, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 07-06-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-06-2017


bindend advies GcZ,7 juni 2017,SKGZ201600514

Inhoudsindicatie: Weigering verdragspolis, verzekeringsplicht, dubbele verzekering, Artt. 2 Zvw, 2.1.1 en 2.1.3 Wet langdurige zorg, EG Verordening nr. 883/2004, verzoek afgewezen

PDF | 147Kb | 07-06-2017 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-12-2016


bindend advies GcZ,14 december 2016,SKGZ201600582

Inhoudsindicatie: Ontbinding verzekeringsovereenkomst met terugwerkende kracht, telefonisch verstrekte informatie, Voorwaarden zorgverzekering 2016, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, art.6:265 BW, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 14-12-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-11-2016


bindend advies GcZ,09 november 2016,SKGZ201600332

Inhoudsindicatie: Beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering (klassenverzekering), Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 147Kb | 09-11-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-09-2016


bindend advies GcZ,14 september 2016,SKGZ201501007

Inhoudsindicatie: Beëindiging verdragspolis, vergoeding zorgkosten, terugvordering, EG Verordening nr. 883/2004, gedeeltelijke toewijzing

PDF | 151Kb | 14-09-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-05-2016


bindend advies GcZ,25 mei 2016,SKGZ201503041

Inhoudsindicatie: Opzegging aanvullende ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht, premierestitutie, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2015, verzoek afgewezen

PDF | 140Kb | 25-05-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2016


bindend advies GcZ,10 februari 2016,SKGZ201501697

Inhoudsindicatie: Acceptatie aanvullende ziektekostenverzekering, toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2015, art. 6:217 BW, verzoek afgewezen

PDF | 145Kb | 10-02-2016 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-11-2015


bindend advies GcZ,28 oktober 2015,SKGZ201401929

Inhoudsindicatie: EU/EER, Duitsland, hoogte vergoeding, premie, hoogte betalingsachterstand, aanmelding CVZ, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering Voorwaarden zorgverzekering 2010-2015, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, Vo. nr. 883/2004 en Vo. nr. 987/2009, Beleidsregels inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2012, verzoek afgewezen

PDF | 153Kb | 28-10-2015 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-11-2015


bindend advies GcZ,28 oktober 2015,SKGZ201401930

Inhoudsindicatie: Beëindiging verzekering, hoogte betalingsachterstand Voorwaarden ziektekostenverzekering 2008-2013, art. 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 141Kb | 28-10-2015 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-09-2015


bindend advies GcZ,23 september 2015,SKGZ201401194

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, medische zorg Pakistan, beëindiging verzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit , Voorwaarden zorgverzekering 2013, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 7:941 en 7:943 BW, verzoek afgewezen

PDF | 157Kb | 23-09-2015 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)