Gegevensverstrekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 193, TK 12 oktober 2010

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 12 oktober 2010 over de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens.

PDF | 42Kb | 12-10-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 3634, TK 14 september 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 14 september 2011 over de privacyschending van medische persoonsgegevens door de zorgverzekeraars.

PDF | 48Kb | 14-09-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


bijlage bij 29689, nr. 12, 5 augustus 2005, voorhang

Inhoudsindicatie: Bijlage, Voorhang van wijziging van het Besluit zorgverzekering en het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (deze wijzigingen zullen na de voorhang worden opgenomen in het Aanpassingsbesluit Zvw)

PDF | 28Kb | 05-08-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Bijlage bij vws0600787, 13 juni 2006

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Z/M-2682325, inhoudelijke en kwantitatieve gevolgen voor de administratieve lasten van het nieuwe zorgstelsel, gewenste beschermingsniveau van privacygevoelige gegevens, vastgestelde lastenplafond

PDF | 21Kb | 13-06-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2012


Bindend advies GcZ, 11 januari 2012, SKGZ2011.00384

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, voorwaarden ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 72Kb | 11-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-03-2011


Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.02256

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), melding bij Bureau Justitiƫle Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beƫindiging aanvullende ziektekostenverzekering, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Cairo (Egypte), auto-ongeluk, coma, gebroken been en arm, Voorwaarden zorgverzekering 2008, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

PDF | 95Kb | 19-05-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00931

Inhoudsindicatie: Verwerking persoonsgegevens, inschakeling derde, overeenkomst of verbintenis met schademanagementorganisatie?, geen toestemming van betrokkene, verplicht tot medewerking?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Wbp, artt. 14, 16, 21 en 25 Wbp, verzoek toegewezen

PDF | 109Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-07-2011


Bindend advies GcZ, 27 augustus 2008, SKGZ2008.00233

Inhoudsindicatie: Toezending kopie overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en de door hem gecontracteerde zorgaanbieders, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 60Kb | 27-08-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02212

Inhoudsindicatie: Colombia, geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, specificatie nota's, kosten rechtsbijstand, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 102Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00103

Inhoudsindicatie: Mondzorg, hoogte vergoeding, toezending originele nota, schadevergoeding, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 103Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)