Gegevensverstrekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 2 juni 2005, nr. 93)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, gewijzigde motie van het lid kant ter vervanging van die gebruikt onder nr. 85, gegevensverstrekking ivm declaraties van huisartsen

PDF | 15Kb | 02-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 mei 2005, nr. 85)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, wettelijke basis voor gegevensverstrekking

PDF | 15Kb | 26-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 10 mei 2005, nr. F.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor VWS, zorggebruikers, natura of resttitutie, winstoogmerk, overgangsrecht, onverzekerden, toezicht

PDF | 49Kb | 10-05-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 april 2005, nr. 75)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, waarborging van persoonsgegevens

PDF | 23Kb | 26-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 26 april 2005, nr. 75)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, over het advies van het CBP over risicoverevening

PDF | 23Kb | 26-04-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (TK 9 november 2004, nr. 6)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, verslag, de eerste bevindingen na invoering: financiƫn, gegevens, transparantie, grensoverschrijdende zorg, inhoud en vorm zorgverzekering

PDF | 170Kb | 09-11-2004 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 2002/58/EG, 12 juli 2002, richtlijn van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie)

PDF | 168Kb | 12-07-2002 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 95/46/EG, 24 oktober 1995, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

PDF | 1992Kb | 24-10-1995 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)