Gegevensverstrekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 20-07-2011


Bindend advies GcZ, 27 augustus 2008, SKGZ2008.00233

Inhoudsindicatie: Toezending kopie overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en de door hem gecontracteerde zorgaanbieders, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 60Kb | 27-08-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 9 april 2008, nr. 27)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, verzoek om medici die noodzakelijke zorg verlenen aan vreemdelingen en een beroep doen op de bijdragen voor zorgverleners, te verplichten om deze gegevens te melden aan DT&V

PDF | 14Kb | 09-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Bijlage bij vws0600787, 13 juni 2006

Inhoudsindicatie: Bijlage van de minister van VWS, Z/M-2682325, inhoudelijke en kwantitatieve gevolgen voor de administratieve lasten van het nieuwe zorgstelsel, gewenste beschermingsniveau van privacygevoelige gegevens, vastgestelde lastenplafond

PDF | 21Kb | 13-06-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 2006/24/EG, 15 maart 2006, richtlijn van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbare beschikbare elektronische communicatiedienstem of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG

PDF | 90Kb | 15-03-2006 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 20 september 2005, nr. 16)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, voortgangsrapportage over voorkomen van onverzekerden, privacy, risicovererving, colectieve contracten, no-claim

PDF | 83Kb | 20-09-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Kamervragen (TK, 6 september 2005, 2040520910)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, vragen aan de minister van VWS over de voorlichtingscampagne en informatievoorziening over de Zvw

PDF | 15Kb | 06-09-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


bijlage bij 29689, nr. 12, 5 augustus 2005, voorhang

Inhoudsindicatie: Bijlage, Voorhang van wijziging van het Besluit zorgverzekering en het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (deze wijzigingen zullen na de voorhang worden opgenomen in het Aanpassingsbesluit Zvw)

PDF | 28Kb | 05-08-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-08-2011


Kamerstukken 30124 (TK 20 juni 2005, nr. 9)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, nota naar aanleiding van het verslag, marktordening, Elektronisch Medisch Dossier, collectieve contracten etc.

PDF | 231Kb | 20-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-09-2011


Handelingen 28-1301 (EK 14 juni 2005)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, 29623, 29726, 29763, stemmingen ivm wetsvoorstellen, identificatieplicht, financiƫle tegemoetkoming, sociale verzekering

PDF | 40Kb | 14-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-07-2011


Kamerstukken 29689 (TK 3 juni 2005, nr. 8)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister va VWS, betreft de verwoorde afspraken die in overeenstemming zijn bereikt met het CBP

PDF | 24Kb | 03-06-2005 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)