Gegevensverstrekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00931

Inhoudsindicatie: Verwerking persoonsgegevens, inschakeling derde, overeenkomst of verbintenis met schademanagementorganisatie?, geen toestemming van betrokkene, verplicht tot medewerking?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Hoofdstuk 2 paragraaf 1 Wbp, artt. 14, 16, 21 en 25 Wbp, verzoek toegewezen

PDF | 109Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01932

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 101Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00007

Inhoudsindicatie: Buitenland, geneeskundige zorg, geneesmiddelen, declaraties, kosten van hotel, taxi, telefoon en vliegtickets, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 103Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02212

Inhoudsindicatie: Colombia, geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, specificatie nota's, kosten rechtsbijstand, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 102Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00103

Inhoudsindicatie: Mondzorg, hoogte vergoeding, toezending originele nota, schadevergoeding, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 103Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 193, TK 12 oktober 2010

Inhoudsindicatie: Vragen door de leden van de Tweede Kamer op 12 oktober 2010 over de Gemeentelijke Basisadministratie voor persoonsgegevens.

PDF | 42Kb | 12-10-2010 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-04-2011


LJN: BN9944, Rechtbank Rotterdam , 285531 / HA ZA 07-1446

Inhoudsindicatie: Vordering van zorgverzekeraars tot veroordeling van ziekenhuis tot verstrekking van NAW-gegevens van patiënten, die mogelijk slachtoffer van ongeval zijn, afgewezen. Verstrekking is in strijd met geheimhoudingsplicht ex art. 7:457 BW en in strijd met Wet bescherming persoonsgegevens

PDF | 266Kb | 29-09-2010 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-03-2011


Bindend advies GcZ, 19 mei 2010, SKGZ2009.02256

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, opname in intern incidentenregister, registratie bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS), melding bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars, buitenlandnota, beëindiging aanvullende ziektekostenverzekering, terugvordering uitgekeerde vergoeding, vordering onderzoekskosten, Cairo (Egypte), auto-ongeluk, coma, gebroken been en arm, Voorwaarden zorgverzekering 2008, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

PDF | 95Kb | 19-05-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-03-2011


LJN: BJ5273, Rechtbank Utrecht , 249247 / HA ZA 08-1016

Inhoudsindicatie: Geoordeeld wordt dat de verzekeraar gelet op de omstandigheden van het geval onzorgvuldig gehandeld heeft door gegevens die zij uit de gemeentelijke basisadministratie heeft verkregen en daar met de code 'geheim' geregistreerd staan, aan een derde te verstrekken.

PDF | 236Kb | 12-08-2009 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BG5280,Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 08/697

Inhoudsindicatie: Verweerster stelt zich primair op het standpunt dat de voorzieningenrechter zich onbevoegd dient te verklaren. Aan het verzoek ligt de stelling van verzoekers ten grondslag dat artikel 87 Zvw in verbinding met de bepalingen van hoofdstuk 7 van de Regeling Zvw jegens hen onverbindend is, omdat naleving van de daarin vervatte verplichtingen in strijd is met de op psychiaters en psychotherapeuten rustende geheimhoudingsplicht.

PDF | 275Kb | 25-11-2008 | bron: de Rechtspraak