Gegevensverstrekking

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 19-04-2018


bindend advies GcZ,18 april 2018,SKGZ201800037

Inhoudsindicatie: Onvolledige informatieverstrekking, Voorwaarden zorgverzekering 2016, paragraaf 3.3 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016, Regeling TH/NR-010, verzoek afgewezen

PDF | 142Kb | 18-04-2018 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-04-2015


bindend advies GcZ,25 maart 2015,SKGZ201401996

Inhoudsindicatie: Veronderstelde fraude, ter beschikking stellen van bank- en klantnummer aan een derde, terugvordering uitgekeerde vergoedingen, opname van gegevens in het interne incidentenregister, Voorwaarden zorgverzekering 2010-2012, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010-2012, verzoek afgewezen

PDF | 150Kb | 25-03-2015 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-12-2013


Uitspraak Rechtbank Amsterdam; ECLI:NL:RBAMS:2013:7480

Inhoudsindicatie: Goedkeuringsbesluit met betrekking tot Gedragscode Verwerking persoonsgegevens Zorgverzekeraars op grond van artikel 25 Wbp. Beroep van KDVP gegrond. Het CBB heeft in de uitspraak van 2 augustus 2010 geoordeeld dat het verstrekken aan zorgverzekeraars van diagnose-informatie over individuele patiënten inbreuk maakt op de medische privacy van die patiënten, waarbij het gaat om diagnoses die de kern van het privé-leven van de betrokken persoon raken, zodat informatie hierover zeer privacygevoelig is. Verweerder heeft ten onrechte dat oordeel niet betrokken bij de verbijzondering van bepalingen voor de geestelijke gezondheidszorg in de Gedragscode. De Gedragscode bevat geen uitzonderingsregels die de vertrouwelijkheid en geheimhouding bij de behandeling van psychische klachten waarborgen.

PDF | 229Kb | 13-11-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-06-2013


LJN: CA0464, Gerechtshof Amsterdam , 11/00134

Inhoudsindicatie: De bevoegdheid van de inspecteur bij derden informatie op te vragen is niet beperkt tot gevallen waarin die informatie niet bij de belastingplichtige zelf kan worden opgevraagd

PDF | 210Kb | 02-05-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-05-2013


LJN: BZ9507, Rechtbank Utrecht , C/16/297675 / HA ZA 10-2581 + C/16/297669 / HA ZA 10-2580

Inhoudsindicatie: Onverschuldigde betaling door zorgverzekeraar aan zorgaanbieder van kosten laboratoriumonderzoeken, waarop verzekerden krachtens de polisvoorwaarden geen aanspraak hebben.

PDF | 264Kb | 01-05-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-01-2012


Bindend advies GcZ, 11 januari 2012, SKGZ2011.00384

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, buitenlandpolis, uitsluiting bestaande aandoening, voorwaarden ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 72Kb | 11-01-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 02-08-2011


Kamerstukken 29763 (EK 21 december 2004, nr. A.)

Inhoudsindicatie: Eerste Kamer, gewijzigd voorstel van de wet, verzekeringsplicht, inhoud van de zorgverzekering, de zorgverzekeraars, bijdragen, CvZ, college toezicht, gegevensverstrekking, handhaving, rechtsbescherming

PDF | 96Kb | 21-12-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-11-2011


Bindend advies, 12 oktober 2011, SKGZ2010.02050

Inhoudsindicatie: Fysiotherapie, privacy, controle van de indicatie door de ziekte-kostenverzekeraar, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 55Kb | 12-10-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 26-10-2011


LJN: BT7222, Centrale Raad van Beroep , 11/452 ZVW

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag compensatie eigen risico Zvw 2009. Betrokkene heeft niet aannemelijk gemaakt dat in 2007 meer dan 180 DDD’s zijn afgeleverd of gedeclareerd. Daarnaast is niet gebleken dat CAK bij de berekening van het aantal DDD’s is uitgegaan van een onjuiste hoeveelheid werkzame stof.

PDF | 174Kb | 05-10-2011 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-07-2012


Aanhangsel van de Handelingen 3634, TK 14 september 2011

Inhoudsindicatie: Vragen van de leden van de Tweede Kamer op 14 september 2011 over de privacyschending van medische persoonsgegevens door de zorgverzekeraars.

PDF | 48Kb | 14-09-2011 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)