Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01526

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand zorgverzekering: viermaandswaarschuwing, zesmaandsmelding, aanmelding CVZ, betalingsregeling met incassogemachtigde, betalingsregeling wordt nagekomen, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2008-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, en artt. 6:43 en 6:44 BW, verzoek toegewezen

PDF | 114Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01375

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand: tweemaandsaanbod, terugvordering onverschuldigde betaling, incassomachtiging, Voorwaarden zorgverzekering 2007-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2007-2010, verzoek afgewezen

PDF | 104Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ22010.01344

Inhoudsindicatie: Verblijf in U-Center, niet gecontracteerd, hoogte vergoeding, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.5 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 73Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01241

Inhoudsindicatie: EU/EER, Duitsland, metastase van een melanoom in de lever, geneeskundige zorg, transarteriële chemo-embolisatie (TACE), stand van wetenschap en praktijk?, telefonische toezegging?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 85Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01208

Inhoudsindicatie: Mondzorg, orthodontie, aanpassing van de maximale vergoeding gedurende een lopende behandeling, telefonische toezegging?, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009 en 2010, verzoek toegewezen

PDF | 80Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01075

Inhoudsindicatie: Filippijnen, ongeluk, mondzorg, vergoeding kronen, telefonische toezegging?, opzegging met terugwerkende kracht?, premieachterstand: viermaandswaarschuwing, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, art. 16 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2009, verzoek afgewezen

PDF | 115Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01069

Inhoudsindicatie: Tandheelkunde, chirurgische tandheelkundige hulp door een kaakchirurg, ziekenhuis, verplicht en vrijwillig eigen risico, onduidelijke polisvoorwaarden?, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 87Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.01005

Inhoudsindicatie: Onduidelijke overzichten?, incassomachtiging alleen voor premie zorgverzekering, kosten gebruik acceptgiro, Voorwaarden zorgverzekering 2010, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artt. 6:114 en 6:47 BW, verzoek toegewezen

PDF | 79Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00889

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, erkenning onterecht aanspreken op premieachterstand van € 99,83, verzoek om schadevergoeding ad € 600,-, Voorwaarden zorgverzekering en aanvullende verzekering 2008 en 2009, artikelen 6:74, 6:81 en 6:82 BW, commissie wijst het verzoek om schadevergoeding toe tot een bedrag van € 57,--, welk bedrag tevens omvat het door betrokkene betaalde entreegeld. Het meer of anders verzochte wordt afgewezen

PDF | 48Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 23 februari 2011, SKGZ2010.00754

Inhoudsindicatie: Premie, premieachterstand, eigen risico 2009 en 2010, accepteren betalingen overgemaakt op oud rekeningnummer, toerekening betalingen, Voorwaarden zorgverzekering 2009 en 2010, artt. 16, 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, artt. 6:43, 6:44 en 6:114 BW, verzoek afgewezen

PDF | 113Kb | 23-02-2011 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)