Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 1 juni 2012, SKGZ2011.02223

Inhoudsindicatie: EU/EER, Geneeskundige zorg, acute maagafsluiting, vervolgonderzoeken waaronder een proeflaparotomie bij verdenking Klatskintumor en het vervangen van stents, indicatie, beschik-baarheid zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, artikel 26 verordening nr. 987/2009, de artt. 6:74 en 6:76 BW, verzoek toegewezen

PDF | 109Kb | 01-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.01323

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, huidtherapie, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek ter zitting opgelost

PDF | 65Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.01347

Inhoudsindicatie: Geneeskundige GGZ, neurofeedback; paramedische zorg, fysiotherapie, aanmelding CVZ, bestuurlijke boete, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10, 11, 13 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6 en Bijlage 1 Bzv. Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek toegewezen

PDF | 134Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.01958

Inhoudsindicatie: Alternatieve geneeswijzen, psychosociale therapie, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek toegewezen

PDF | 76Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02585

Inhoudsindicatie: EU-EER, geneeskundige zorg, discusprothese, termijn afgifte beslissing, volledigheid dossier, evidence-based medicine, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 112Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-05-2012


LJN: BW5797, Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 248314 / KG ZA 12-199

Inhoudsindicatie: Uitspraak in KG over een blok van 152 declaraties die Stichting EuroPsyche bij CZ cs heeft ingediend voor tweedelijns GGZ-hulpverlening en die CZ cs weigeren te voldoen omdat in strijd met poilisvoorwaarden de verwijzingen niet in orde zouden zijn, de personen die de DBC stelden niet over de vereiste kwalificaties zouden beschikten, en de zorg niet daadwerkelijk zou zijn verleend door voldoende gekwalificeerde hulpverleners. Beoordeling van het verweer dat de polisvoorwaarden onverbindend zijn wegens strijd met de Zorgverzekeringswet, dat alle GGZ instellingen handelen zoals EuroPsyche en alle de deuren kunnen gaan sluiten als CZ cs aan hen dezelfde eisen gaat stellen. Beroep op het gelijkheidsbeginsel. Belangenafweging. De vorderingen worden afgewezen.

PDF | 284Kb | 16-05-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-05-2012


Bindend advies GcZ, 9 mei 2012, SKGZ2011.00830

Inhoudsindicatie: Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, frontbrug, schadevergoeding, wettelijke rente, dento-alveolair defect, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, art. 10 en 11 Zvw, 2.7 Bzv, 2.4 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen, entreegeld toegewezen

PDF | 56Kb | 09-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-05-2012


Bindend advies GcZ, 9 mei 2012, SKGZ2011.02480

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, filterglazen bij achromatopsie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 onder f en 2.13 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, artikel 6:248 BW, verzoek afgewezen

PDF | 112Kb | 09-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-05-2012


Bindend advies GcZ, 18 april 2012, SKGZ2011.02529

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, MRI, eigen risico, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 18-04-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 20-04-2012


LJN: BW2307,Sector kanton Rechtbank Groningen , 512068 CV EXPL 11-9238

Inhoudsindicatie: Zorgovereenkomst kan in afwijking van 6:217 tot stand komen

PDF | 171Kb | 12-04-2012 | bron: de Rechtspraak