Algemeen burgelijk (proces)recht

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 21-04-2011


LJN: BO6726, Rechtbank Utrecht , 294578 / KG ZA 10-884

Inhoudsindicatie: Kort geding. Inkoop zorgprogramma's COPD en CVR. De vordering van zorggroep Meditta om zorgverzekeraar Achmea een gebod op te leggen een overeenkomst met haar te sluiten voor de zorgprogramma COPD en CVR tegen een integraal tarief althans Achmea te veroordelen de onderhandelingen voort te zetten, wordt door de voorzieningenrechter afgewezen.

PDF | 277Kb | 15-11-2010 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-03-2011


Bindend advies GcZ, 17 november 2010, SKGZ2010.00263

Inhoudsindicatie: Betalingsachterstand, overstappen, eigen risico, incassomaatregelen, matiging incassokosten, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, artikel 16 Zvw, afdeling 3.3.2 Zvw, artikel 7:925 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2006-2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 97Kb | 07-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01544

Inhoudsindicatie: EU, Belgiƫ, opname, psychiatrische zorg, voorwaarden zorgverzekering 2006, artt. 10, 11 Zvw, 2.1, 2.2, 2.4 en 2.10 Bzv, verzoek afgewezen test

PDF | 96Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2009.01932

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, psychotherapie, vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieder, DBC, voorwaarden zorgverzekering 2010, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek afgewezen

PDF | 101Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.00102

Inhoudsindicatie: Onjuiste verwerking betaling, tijdstip girale betaling, toerekening betaling, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, art. 16 Zvw, 6:43, 6:44 en 6:114 BW, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek afgewezen

PDF | 93Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies, 3 november 2010, SKGZ2010.00120

Inhoudsindicatie: Premieachterstand, opschortings- en verrekeningsbevoegdheid, melding CVZ, ziektekostenverzekeraar heeft geschil ook aanhangig gemaakt bij rechter, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, artt. 6:43, 6:44, 6:52 e.v., 6:127 e.v. en 7:925 BW, artikel IX Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering, verzoek afgewezen

PDF | 107Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 3 november 2010, SKGZ2010.01235

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, borstverkleining, BMI, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, Verzoek toegewezen

PDF | 83Kb | 03-11-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-12-2010


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02122

Inhoudsindicatie: Premie, herstel aanvullende ziektekostenverzekering, opzegging, voorwaarden zorgverzekering 2008-2009, artt. 7, 8a Zvw, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008-2009, 3:37 BW, verzoek afgewezen

PDF | 84Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 03-01-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00312

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, vergoeding brilmonturen, eis van duidelijkheid en transparantie verzekeringsvoorwaarden, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek toegwezen

PDF | 83Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-02-2011


Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2010.00642

Inhoudsindicatie: EU/EER, geneeskundige zorg, staaroperatie, hoogte vergoeding, DBC-code, vertrouwensbeginsel, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, Verzoek afgewezen

PDF | 95Kb | 27-10-2010 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)