Verblijf, verpleging, verzorging

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 28-07-2011


Aanhangsel van de Handelingen 2008-2009, 1109

Inhoudsindicatie: vragen van de Tweede Kamer op 25 november 2008 over de financiering van de thuiszorg en de overheveling daarvan naar de Zorgverzekeringswet.

PDF | 15Kb | 13-01-2009 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 14-12-2011


Bindend advies GcZ, 8 december 2008, SKGZ2008.01861

Inhoudsindicatie: Eigen risico 2008, ambulancevervoer, kraamzorg, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a, 19, 20 en 21 Zvw en 2.17, 218 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 88Kb | 08-12-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-04-2011


Bindend advies GcZ, 19 novemeber 2008, SKGZ2008.00832

Inhoudsindicatie: Telefoonkosten en verblijf en verzorging tijdens opname in Dominicaanse Republiek, loslating netvlies oog, Voorwaarden zorgverzekering 2008, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2, 2.10 en 2.11 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 19-11-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-02-2011


Bindend advies GcZ, 5 november 2008, SKGZ2007.02591

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, buitenland, (spoed)partus, Brussel (Belgiƫ), opname ziekenhuis, betalingsonmacht, eis om rentevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen, proceskosten toegewezen

PDF | 56Kb | 05-11-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 06-07-2011


Bindend advies GcZ, 1 oktober 2008, SKGZ2007.02628

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, klinische revalidatie, evidence-based medicine, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 106Kb | 01-10-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-07-2011


Kamerstukken 29509 (TK 25 juni 2008, nr.23)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, motie, palliatieve zorg betreft kortdurende medische zorg aan heel zieke mensen...

PDF | 13Kb | 25-06-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-07-2011


LJN: BD0452, Hoge Raad , 08/00155HR

Inhoudsindicatie: BOPZ. Afwijzing verzoek tot vermelding dat de kosten van het verblijf en de verzorging van betrokkene in een psychiatrisch ziekenhuis volledig ten laste dienden te komen van de Minister van Justitie.

PDF | 227Kb | 25-04-2008 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK 2 april 2008, nr. 14)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, gewijzigd amendement ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 10, artsen bij hun oordeel van wat medisch noodzakelijke zorg is ermee rekening moeten houden hoe lang iemand nog in Nederland verblijft

PDF | 15Kb | 02-04-2008 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: BC5317, Rechtbank Leeuwarden , 83553 FJ RK 07-519

Inhoudsindicatie: AWBZ-indicatiebesluit op grond van de Wet op de jeugdzorg. Kinderrechter bevoegde rechter, die oordeelt als bestuursrechter. Geen respijtzorg (verblijf tijdelijk) aan mantelzorgers, indien de hulpbehoevende permanent verblijft in gezin pleegouders. Respijtzorg is niet bedoeld om de pleegouders te ontlasten, die op hun beurt de mantelzorgers ontlasten.

PDF | 220Kb | 03-03-2008 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 05-04-2011


Bindend advies GcZ, 6 februari 2008, SKGZ2007.01192 (ANO08.024)

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, buitenland, vergoeding persoonlijke tussenkomsten en supplement kosten, Belgiƫ, rugoperatie, verblijf, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 85Kb | 06-02-2008 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)