Verblijf, verpleging, verzorging

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 30-03-2011


Bindend advies GcZ, 2 december 2009, SKGZ2008.01723

Inhoudsindicatie: EU/EER, Geestelijke gezondheidszorg, spoedopname bij eetstoornis, anorexia nervosa, suïcidepoging, verwijzing huisarts, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezem

PDF | 83Kb | 02-12-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2011


Bindend advies GcZ, 7 oktober 2009, SKGZ2009.01171

Inhoudsindicatie: EU-EER, geneeskundige zorg, Kloster Paradiese, Soest (Duitsland), Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11, 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen

PDF | 92Kb | 07-10-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2011


Bindend advies GcZ, 15 juli 2009, SKGZ2009.00294

Inhoudsindicatie: Thuiszorg, eigen bijdrage, hernia, redelijkheid en billijkheid, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek toegewezen

PDF | 52Kb | 15-07-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-07-2011


LJN: BJ3951, Centrale Raad van Beroep , 07/5623 AWBZ

Inhoudsindicatie: Afwijzing aanvraag herberekening eigen bijdrage voor verblijf in AWBZ-instelling. Bevoegdheidsgebrek. Instandlating rechtsgevolgen. De Raad voegt (...) toe dat de regelgever er blijkens de toelichting op het Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet van 15 december 2005 (Stb. 2005, 690) naar aanleiding van de invoering van de Zorgverzekeringswet welbewust voor heeft gekozen heeft om in het Bbz niet te verwijzen naar artikel 23, tweede lid, van de WWB. Voorts overweegt de Raad dat ook bij de berekening van de eigen bijdrage conform artikel 10 van het Bbz rekening wordt gehouden met af te dragen ziektekostenpremies

PDF | 167Kb | 15-07-2009 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-03-2011


Bindend advies GcZ, 17 juni 2009, SKGZ2008.02442

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, EU-EER, Unicondylair implantaat knie, klassenverpleging, Antwerpen (België), Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, instemming verzoeker, verzoek ingetrokken

PDF | 55Kb | 17-06-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2011


Bindend advies GcZ, 8 april 2009, SKGZ2008.02383

Inhoudsindicatie: Mantelzorg bij thuisdialyse, BIG geregistreerd, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.11 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 71Kb | 08-04-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-03-2011


Bindend advies GcZ, 11 februari 2009, SKGZ2008.01761

Inhoudsindicatie: Behandeling in een herstellingsoord in het buitenland, kuuroord, Tsjechië, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 72Kb | 11-03-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BH5403, Rechtbank Zwolle , Awb 07/2247

Inhoudsindicatie: Indicatie activerende begeleiding (AB DAG) in kader zorg op grond van de AWBZ niet als passend aangemerkt. Beroep gegrond. Veroordeling CIZ vanwege overschrijding redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM tot het betalen van een schadevergoeding van € 500,--.

PDF | 249Kb | 10-03-2009 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-04-2011


Bindend advies GcZ, 25 februari 2009, SKGZ2008.01820

Inhoudsindicatie: Logeerhuis, alleen op afspraak een vergoeding, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008, verzoek afgewezen

PDF | 81Kb | 25-02-2009 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-07-2011


LJN: BH4298, Centrale Raad van Beroep , 08/73 ZFW

Inhoudsindicatie: Gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag vergoeding van de met operatie verband houdende kosten, bestaande uit de kosten van poliklinische behandeling, de kosten van een corset en reis- en verblijfkosten. Maximumtarief per verrichting (DBC).

PDF | 233Kb | 28-01-2009 | bron: de Rechtspraak