Hulpmiddelenzorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend adviesGcZ, 22 november 2006, SKGZ2006.01210 (Ano06.65)

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelen, MOTOmed ®, art. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6, 2.17 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 72Kb | 22-11-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-07-2011


Bindend advies GcZ, 22 november 2006, SKGZ2006.00868 (ANO06.61)

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelen, persoonlijke alarmeringsapparatuur, moeilijk ter been, art. 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv en 2.6 jo 2.26 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 62Kb | 22-11-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-02-2011


Bindend advies GcZ, 2 november 2006, SKGZ2006.00884 (Ano06.38)

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelen, 220 Volt schakelkastje, art. 10 en 11 Zvw, art 2.9 Bzv, art 2.6, 2.26 en 2.35 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 108Kb | 02-11-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 17-02-2011


Bindend advies GcZ, 23 augustus 2006, SKGZ2006.00168 (Ano06.07)

Inhoudsindicatie: Ziekenvervoer: zittend ziekenvervoer, Paramedische Zorg: Fysiotherapie, Hulpmiddelen: GenuTrain P3®, artt. 10 en 11 Zvw, 2.13, 2.14, 2.15 en 2.16 Bzv, 2.38 Rzv, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 en 2.6 Bzv, artt. 10 en 11 Zvw, 2.9 Bzv, 2.6 Rzv, 2.12 Rzv, verzoek gedeeltelijk toegewezen (ziekenvervoer is toegewezen)

PDF | 101Kb | 23-08-2006 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 07-09-2011


Niet-dossierstuk (vws0600721, 26 april 2006)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, antwoord op de brief van «Stichting Hond kan de was doen» (kenmerk: SS/6054/SB) van 11 april jl. over de huidige situatie bij het verstrekken van hulphonden op basis van de Zorgverzekeringswet

PDF | 11Kb | 26-04-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-08-2011


Kamerstukken 29689 (TK 14 maart 2006, nr. 77)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, brief van de minister van VWS, actuele ontwikkelingen: implementatie Zvw, onverzekerden, terrorisme, inkomensafhankelijke bijdrage ouderen, zeevarenden, hulphonden, gemoedsbezwaren, studentenzorgplan, gedragstoezicht, geestelijken met emeritaat

PDF | 74Kb | 14-03-2006 | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 12-05-2011


LJN: AS2706, Hoge Raad , C04/049HR

Inhoudsindicatie: 8 april 2005 Eerste Kamer Nr. C04/049HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. APOTHEEK HOEVELAKEN B.V., gevestigd te Hoevelaken, 2. [Eiseres 2], in haar hoedanigheid van beherend apotheker van Apotheek Hoevelaken, wonende te [woonplaats], 3. MEDIVEEN GROEP B.V., gevestigd te Utrecht, 4. PRÉ DES CYGNES FARMA B.V., voorheen Apotheek Julius v.o.f., gevestigd te Baarn, 5. [Eiseres 5], in haar hoedanigheid van beherend apotheker van Apotheek Julius, wonende te [woonplaats], 6. APOTHEEK BOSWIJK V.O.F., gevestigd te Utrecht, 7. FARMACEUTISCH BEHEER B.V., vennoot van Apotheek Boswijk, gevestigd te Amersfoort, 8. [Eiseres 8], in haar hoedanigheid van beherend apotheker van Apotheek Boswijk en vennoot van Apotheek Boswijk, wonende te [woonplaats], EISERESSEN tot cassatie, incidenteel verweersters in cassatie, advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen, t e g e n O.W.M. AGIS ZORGVERZEKERINGEN U.A., gevestigd te Amersfoort, VERWEERSTER in cassatie, incidenteel eiseres tot cassatie, advocaat: mr. K.G.W. van Oven. 1. Het geding in feitelijke instanties...

PDF | 307Kb | 08-04-2005 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


RICHTLIJN 98/79/EG, 27 oktober 1998, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: RICHTLIJN 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

PDF | 306Kb | 27-10-1998 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/42/EEG, 14 juni 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen

PDF | 3609Kb | 14-06-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 90/385/EEG, 20 juni 1990, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 90/385/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

PDF | 1587Kb | 20-06-1990 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)