Paramedische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 04-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 18 januari 2013, 2012143925, SKGZ201201823

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, paramedische zorg, oedeemtherapie

PDF | 162Kb | 18-01-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-12-2012


Bindend advies GcZ, 5 december 2012, SKGZ2012.00256

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, fysiotherapie, revalidatie, behandeling scoliose, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.6, 2.10 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, art. 5 WTZi, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 202Kb | 05-12-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 19-09-2012


Bindend advies GcZ, 12 september 2012, SKGZ2011.02429

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, fysiotherapie, oedeemtherapie, eerste twaalf behandelingen, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen.

PDF | 83Kb | 12-09-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 31-08-2012


Bindend advies GcZ, 29 augustus 2012, SKGZ2011.02896

Inhoudsindicatie: Fysiotherapie, proliferatieve myositis, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 110Kb | 29-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2013


LJN: BZ7032, Rechtbank 's-Gravenhage , 409965 / HA ZA 11-2859

Inhoudsindicatie: Achmea heeft in strijd gehandeld met artikel 3 van het beheersmodel paramedische zorg dat voorschrijft de kwaliteitstoetsing bij de zorgverlener te laten uitvoeren door een door de beroepsgroep ingestelde commissie. Achmea heeft in het kader van de kwaliteitstoetsing een particulier onderzoeksbureau opdracht gegeven een audit bij de betrokken zorgverlener uit te voeren. Dit bureau is geen door de beroepsgroep ingestelde commissie, maar een commercieel onderzoeksbureau. Onder de in het vonnis geschetste omstandigheden had Achmea niet op basis van het rapport van het onderzoeksbureau mogen concluderen dat de praktijk van de zorgverlener niet voldeed aan de overeengekomen doelmatige noodzakelijke zorg, mede gelet op de inhoudelijke reactie van de zorgverlener op het auditrapport, de beroepsmogelijkheid en het feit dat de zorgverlener een specifieke patiƫntenpopulatie had ten gevolge waarvan deze praktijk een bovengemiddeld aantal behandelingen verrichtte. Zonder deugdelijke vaststelling dat de zorgverlener niet heeft voldaan aan de overeengekomen kwaliteitseisen, bestaat er geen contractuele grond voor terugvordering van de door Achmea uitgekeerde vergoedingen.

PDF | 231Kb | 29-08-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 29-06-2012


Bindend advies GcZ, 27 juni 2012, SKGZ2011.01452

Inhoudsindicatie: Hulpmiddelenzorg, incontinentiemateriaal, paramedische zorg, hydrotherapie, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.6, 2.9 en Bijlage 1 Bzv, 2.6 en 2.15 (2010) Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen, entreegeld toegewezen

PDF | 95Kb | 27-06-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.00306

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, fysiotherapie onder 18 jaar, motorische achterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.6 en bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 94Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.01323

Inhoudsindicatie: Paramedische zorg, huidtherapie, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10, 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek ter zitting opgelost

PDF | 65Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.01347

Inhoudsindicatie: Geneeskundige GGZ, neurofeedback; paramedische zorg, fysiotherapie, aanmelding CVZ, bestuurlijke boete, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10, 11, 13 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6 en Bijlage 1 Bzv. Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek toegewezen

PDF | 134Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-05-2012


Bindend advies GcZ, 9 mei 2012, SKGZ2011.01973

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, fysiotherapie, osteoporose, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.6 en Bijlage 1 Bzv, verzoek afgewezen

PDF | 103Kb | 09-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)