GGZ, psychologische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 03-05-2016


advies Zorginstituut Nederland, 2013043105, 26 april 2013, SKGZ201202296

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, GGZ, eigen risico, eigen bijdrage

PDF | 85Kb | 26-04-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2013


Bindend advies GcZ, 17 april 2013,

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, GGZ, verslavingszorg, klinische behandeling, vergoeding kosten van extra en luxueuze faciliteiten, ambulante therapie, schriftelijke toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, verzoek afgewezen

PDF | 166Kb | 17-04-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2013


LJN: BZ4071, Rechtbank Breda , C/02/259832 / KG ZA 13-79

Inhoudsindicatie: CZ vergoedt met ingang van 2013 aan haar verzekerden voor specialistische GGZ-zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders 50% van het marktconforme tarief, dwz 50% van het gemidelde tarief dat CZ afspreekt met wel gecontracteerde zorgaanbieders. In 2012 was dit 75%. Op grond van de parlementaire geschiedenis van het huidige art 13 Zvw , alsmede de parlementaire stukken aangaande het aanhangige wetsontwerp tot wijziging er van, behelst dit artikel naar huidig recht het ( niet expliciet opgenomen) criterium dat de hoogte van de vergoeding van de niet gecontracteerde zorg geen hinderpaal mag vormen voor het inroepen van die zorg. Zolang dit wetsontwerp niet is aanvaard dient de polis van CZ te voldoen aan dit hinderpaal-criterium. Algemeen aanvaarde praktijknorm is dat de vergoeding voor die niet gecontracteerde zorg niet lager mag zijn dan 75 a 80 % van de gecontracteerde zorg. CZ wordt bevolen Momentum te behandelen conform het tarief van 2012.

PDF | 211Kb | 14-03-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-03-2013


Bindend advies GcZ, 6 maart 2013, SKGZ2012.01758

Inhoudsindicatie: EU/EER, S-2 formulier, geneeskundige zorg, GGZ, behandeling anorexia, Mandometer® methode, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aan-vullende ziektekostenverzekering 2011, art. 20 Vo 883/2004, verzoek afgewezen

PDF | 170Kb | 06-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-03-2013


Bindend advies GcZ, 6 maart 2013, SKGZ2012.01956

Inhoudsindicatie: GGZ, psychologische zorg, behandeltraject, niet-gecontracteerde zorg, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2012, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voor-waarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011-2012, verzoek toegewezen

PDF | 157Kb | 06-03-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-02-2013


Bindend advies GcZ, 20 februari 2013, SKGZ2012.01481

Inhoudsindicatie: GGZ, eerstelijnspsychologie, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek gedeeltelijk toegewezen

PDF | 171Kb | 20-02-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 23 januari 2013, 2012121948, SKGZ201201758

Inhoudsindicatie: Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, S-2 formulier, geneeskundige zorg, GGZ, behandeling anorexia, Mandometer® methode, stand wetenschap en praktijk

PDF | 293Kb | 23-01-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 04-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2013, 2012142037, SKGZ201201851

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, GGZ, verslavingszorg, klinische behandeling, vergoeding kosten van extra en luxueuze faciliteiten, ambulante therapie, schriftelijke toezegging

PDF | 167Kb | 21-01-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 17 junuari 2013, 2012133642, SKGZ201201481

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, GGZ, eerstelijnspsychologie

PDF | 104Kb | 17-01-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 01-07-2016


advies Zorginstituut Nederland, 14 januari 2013, 2013004125, SKGZ201201956

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, GGZ, psychologische zorg, behandeltraject, niet-gecontracteerde zorg

PDF | 98Kb | 14-01-2013 | bron: Zorginstituut Nederland