GGZ, psychologische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 30-11-2015


advies Zorginstituut Nederland, 16 mei 2014, 2014059027, SKGZ201303080

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Eerstelijnspsychologische zorg, vergoeding, eigen bijdrage, gewekt vertrouwen

PDF | 93Kb | 16-05-2014 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-04-2014


Vonnis in kort geding; Rechtbank Midden-Nederland; ECLI:NL:RBMNE:2014:1578

Inhoudsindicatie: Zorgverzekeraar heeft vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verlaagd van 80% naar 60% van het marktconforme tarief.

PDF | 213Kb | 23-04-2014 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-12-2015


advies Zorginstituut Nederland, 25 maart 2014, 2014023371, SKGZ201302308

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg, EuroPsyche, gewekt vertrouwen

PDF | 88Kb | 25-03-2014 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-12-2015


advies Zorginstituut Nederland, 29 januari 2014, 2014000874, SKGZ201301986

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg, Europsyche

PDF | 67Kb | 29-01-2014 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 25-04-2016


advies Zorginstituut Nederland, 26 november 2013, 2013082309, SKGZ201202780

Inhoudsindicatie: Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Buitenland, Verenigde Staten, geneeskundige zorg, GGZ, verslavingszorg, klinische behandeling,

PDF | 146Kb | 26-11-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-03-2016


advies Zorginstituut Nederland, 28 oktober 2013, 2013119678, SKGZ201300093

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, geneeskundige zorg, GGZ, indicatie

PDF | 104Kb | 28-10-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-03-2014


Uitspraak Rechtbank Gelderland, 3 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:3989

Inhoudsindicatie: Vraag of verlaging van vergoeding voor specialistische GGZ in geval de verzekerde met een naturapolis zich wendt tot een niet gecontracteerde aanbieder onrechtmatig is jegens de zorgaanbieder. Verlaging is in strijd met art. 13 Zvw omdat die een hinderpaal vormt voor verzekerde om zich tot een niet gecontracteerde aanbieder te wenden. Voldaan is aan het relativiteitsvereiste. Geen anticipatie op wetsvoorstel tot wijziging van art. 13 Zvw.

PDF | 344Kb | 03-10-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-07-2013


Uitspraak Gerechtshof 's-Hertogenbosch; ECLI:NL:GHSHE:2013:2971

Inhoudsindicatie: Toewijzing in spoed kort geding van vordering van kliniek voor tweedelijns GGZ, die geen contract heeft met zorgverzekeraar, dat zorgverzekeraar voor naturaverzekerden 75% van het NZa-tarief moet blijven vergoeden; de polis voor 2013 vermeldt een verlaging van 75% (2012) naar 50%. Wetsvoorstel voor nieuw art. 13 Zvw. Hinderpaal-criterium nu nog geldend recht. "

PDF | 369Kb | 09-07-2013 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 18-04-2016


advies Zorginstituut Nederland, 28 mei 2013, 2013057075, SKGZ201202948

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, GGZ, DBC, hoogte gedeclareerd tarief, wettelijk verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico

PDF | 105Kb | 28-05-2013 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 24-05-2013


Bindend advies, GcZ 15 mei 2013, SKGZ2012.01674

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, GGZ, Ready for Change, Voorwaarden zorgverzekering 2012, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.10 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012, verzoek afgewezen

PDF | 191Kb | 15-05-2013 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)