GGZ, psychologische zorg

 

Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 11-12-2012


Bindend advies GcZ, 5 december 2012, SKGZ2012.00590

Inhoudsindicatie: GGZ, psychoanalyse, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 159Kb | 05-12-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-01-2013


LJN: BY2594, Centrale Raad van Beroep, 10/3036 AWBZ

Inhoudsindicatie: Vaststelling bedrag van terugvordering. De behandelingen door de psychiater kunnen vanuit de Zvw worden bekostigd.

PDF | 190Kb | 07-11-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 21-08-2012


Bindend advies GcZ, 15 augustus 2012, SKGZ2012.00646

Inhoudsindicatie: GGZ, psychosociale hulp ten behoeve van opvoedproblemen, telefonische toezegging, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, verzoek afgewezen

PDF | 75Kb | 15-08-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 27-07-2012


Bindend advies GcZ, 25 juli 2012, SKGZ2011.02383

Inhoudsindicatie: GGZ, psychologische behandelingen, alternatieve geneeswijzen, camouflagetherapie, beƫindiging, Voorwaarden zorgverzekering 2011, artt. 7, 10, 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2011, art. 6:265 BW, verzoek toegewezen

PDF | 120Kb | 25-07-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.01347

Inhoudsindicatie: Geneeskundige GGZ, neurofeedback; paramedische zorg, fysiotherapie, aanmelding CVZ, bestuurlijke boete, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2008 en 2009, artt. 10, 11, 13 en paragraaf 3.3 Zvw, 2.1, 2.4, 2.6 en Bijlage 1 Bzv. Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2008 en 2009, verzoek toegewezen

PDF | 134Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 08-06-2012


Bindend advies GcZ, 30 mei 2012, SKGZ2011.02129

Inhoudsindicatie: Geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns psychologische zorg door orthopedagooggeneralist, Voorwaarden zorgverzekering 2010 en 2011, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.3 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010 en 2011, verzoek afgewezen

PDF | 119Kb | 30-05-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 30-05-2012


LJN: BW5797, Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 248314 / KG ZA 12-199

Inhoudsindicatie: Uitspraak in KG over een blok van 152 declaraties die Stichting EuroPsyche bij CZ cs heeft ingediend voor tweedelijns GGZ-hulpverlening en die CZ cs weigeren te voldoen omdat in strijd met poilisvoorwaarden de verwijzingen niet in orde zouden zijn, de personen die de DBC stelden niet over de vereiste kwalificaties zouden beschikten, en de zorg niet daadwerkelijk zou zijn verleend door voldoende gekwalificeerde hulpverleners. Beoordeling van het verweer dat de polisvoorwaarden onverbindend zijn wegens strijd met de Zorgverzekeringswet, dat alle GGZ instellingen handelen zoals EuroPsyche en alle de deuren kunnen gaan sluiten als CZ cs aan hen dezelfde eisen gaat stellen. Beroep op het gelijkheidsbeginsel. Belangenafweging. De vorderingen worden afgewezen.

PDF | 284Kb | 16-05-2012 | bron: de Rechtspraak

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-11-2016


advies Zorginstituut Nederland, 25 april 2012, 2012046546, SKGZ201102383

Inhoudsindicatie: Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, GGZ, psychologische behandelingen, alternatieve geneeswijzen, camouflagetherapie, beaindi

PDF | 95Kb | 25-04-2012 | bron: Zorginstituut Nederland

Gepubliceerd op Kennisplein: 28-03-2012


Bindend advies GcZ, 21 maart 2012, SKGZ2011.01294

Inhoudsindicatie: Geneeskundige zorg, geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns psychologische zorg, relatietherapie, telefonische toezegging, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, 2012, verzoek afgewezen

PDF | 121Kb | 21-03-2012 | bron: Geschillencommissie Zorgverzekeringen (SKGZ)

Gepubliceerd op Kennisplein: 22-03-2012


LJN: BV8297, College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 11/317, 11/358 en 11/372

Inhoudsindicatie: Gedeeltelijke vernietiging nieuwe beslissing op bezwaar na uitspraak CBb, 2 augustus 2010 (LJN BN3056). DBC-productstructuur in zijn algemeenheid aanvaardbaar. Verplichting diagnose-informatie aan het Diagnose Informatie Systeem (DIS) door te geven juridisch geen noodzakelijk onderdeel tariefbeschikking. Verplichte vermelding diagnose-informatie op declaraties door psychiaters blijft niet in stand. Zorgvuldigheid en proportionaliteit. Finale geschilbeslechting, voorlopige voorziening.

PDF | 377Kb | 08-03-2012 | bron: de Rechtspraak