Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 09-08-2011


Kamerstukken 30918 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 8a, art 9, art 39, art 59, art 60, art 69, art 70, art 87, art 123a Zvw, art 2.2.5, art 2.2.6 Invoerings- en aanpassingswet, art 4 Wzt, art 20, art 21 Wtz, art 68a, art 82, art 89 Wmg, art 53 AWBZ

PDF | 26Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 09-08-2011


Kamerstukken 31094 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, wijziging no-claim in eigen risico

PDF | 62Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-08-2011


Kamerstukken 31094 (TK vergaderjaar 2006-2007, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 1, art 9, art 13, art 18a, art 19, art 20, art 21, art 23, art 39, art 69, art 70, art 87, art 118a, art 124 Zvw, art 4 Wzt, art 83, art 88 Wmg, etc., no-claimteruggave in de Zvw wordt vervangen door een verplicht eigen risico en dat verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten hiervoor worden gecompenseerd

PDF | 24Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 10-08-2011


Kamerstukken 31130 (vergaderjaar 2006-2007, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, Toeslag voor gerechtigden die over het buitengewoon pensioen of de uitkering de inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in art 41 Zvw, verschuldigd zijn; toeslag voor gerechtigden die over het buitengewoon pensioen of de uitkering de bijdrage, bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Zvw, verschuldigd zijn

PDF | 21Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK vergaderjaar 2007-2008, nr. 4)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 122a Zvw, financiering van medisch noodzakelijke zorg die zorgaanbieders verlenen aan bepaalde vreemdelingen etc.

PDF | 28Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK vergaderjaar 2007-2008, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, financiering van medisch noodzakelijke zorg die zorgaanbieders verlenen aan bepaalde vreemdelingen

PDF | 96Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 11-08-2011


Kamerstukken 31249 (TK vergaderjaar 2007-2008, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, art 122 Zvw, art 5 AWBZ, wenselijk is te regelen dat zorgaanbieders die medisch noodzakelijke zorg hebben verleend aan bepaalde groepen vreemdelingen

PDF | 20Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31377 (TK vergaderjaar 2007–2008, nr. 3)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, memorie van toelichting, art 69 Zvw, verordening (EEG) 1408/71,zorg voor personen met een Nederlands pensioen of rente en hun gezinsleden

PDF | 32Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31377 (TK, , nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, nadere regels te stellen voor de rechtsgang van de bijdrage van verdragsgerechtigden, art 69 Zvw

PDF | 14Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 31550 (TK, vergaderjaar 2007-2008, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, wenselijk is dat de subsidiëring van de MEE-organisaties ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten nog enige tijd kan worden voortgezet

PDF | 17Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)