Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-08-2011


Kamerstukken 32150 (TK vergaderjaar 2009–2010, nr. 2)

Inhoudsindicatie: Tweede Kamer, voorstel van wet, alsnog een verzekering voor onverzekerden

PDF | 27Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Evaluatie Zvw en Wet op de zorgtoeslag (september 2009)

Inhoudsindicatie: Rapport over op welke wijze worden de Zvw/Wzt in de praktijk toegepast en welke eventuele knelpunten en problemen doen zich daarbij voor? Geven deze bevindingen in het licht van de doelstelling van de Zvw/Wzt aanleiding de wet of het beleid te wijzigen?

PDF | 1454Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 16-08-2011


Evaluatierapport 'Het PGB in de Zorgverzekeringswet' (oktober 2008)

Inhoudsindicatie: Rapport over het inventariseren van de huidige stand van zaken van de invulling van het PGB uit zowel het perspectief van de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder/leverancier als de vragers, of de huidige invulling van het PGB een meerwaarde biedt boven verstrekking in natura of via restitutie en het signaleren van knelpunten en het doen van aanbevelingen aan veldpartijen en het Ministerie van VWS

PDF | 404Kb | | bron: overheid.nl (Nederlandse regelgeving)