Sorteren op:  |  document datum  |  publicatiedatum  |  alfabet  |  trefwoord  |  bron

 


Gepubliceerd op Kennisplein: 15-06-2012


RICHTLIJN 98/79/EG, 27 oktober 1998, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: RICHTLIJN 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek

PDF | 306Kb | 27-10-1998 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 95/46/EG, 24 oktober 1995, richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie

Inhoudsindicatie: Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

PDF | 1992Kb | 24-10-1995 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/42/EEG, 14 juni 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen

PDF | 3609Kb | 14-06-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/13/EEG, 5 april 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 93/13/EEg betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

PDF | 556Kb | 05-04-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 93/16/EEG, 5 april 1993, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlij 93/16/EEG ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

PDF | 2163Kb | 05-04-1993 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 73/239/EEG, 18 juni 1992, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 73/239/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (derde richtlijn schadeverzekering)

PDF | 2567Kb | 18-06-1992 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 90/385/EEG, 20 juni 1990, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 90/385/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de Lid-Staten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

PDF | 1587Kb | 20-06-1990 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 13-06-2012


Richtlijn 89/105/EEG, 21 december 1988, richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

Inhoudsindicatie: Richtlijn 89/105/EEG betreffende de doorzichtigheid van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de nationale stelsels van gezondheidszorg

PDF | 509Kb | 21-12-1988 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2012


Richtlijn 88/357/EEG

Inhoudsindicatie: Richtlijn 88/357/EEG, tweede richtlijn van de raad, tot coördinatie van de wettelijk en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensberzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrechten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG,

PDF | 1443Kb | 22-06-1988 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)

Gepubliceerd op Kennisplein: 23-05-2012


Richtlijn 80/154/EG

Inhoudsindicatie: Richtlijn 80/154/EG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en ander titels van de verloskundige, tevens houdens maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

PDF | 632Kb | 21-01-1980 | bron: Eur-lex (Europese regelgeving)